Home

Digilektus

(PDF) A digilektus hatása az írásbeli és a szóbeli

Magyar Tudomány 2017/12 - Digilektus: a digitális

 1. us - találóan fejezi ki a szerző megfigyelését: a számítógép közvetítette kommunikáció (computer-mediated communication, CMC) nyelvhasználati módja valójában egy új nyelvváltozat.
 2. Digilektus a lektusok rendszerében 1 1. A lektusok rendszere. - A szociolingvisztika alaptételének számít, hogy a nyelv változatokban létezik (K ISS 2002: 74, W ARDHAUGH 1995: 49, 102). Ám nem ennyire egyöntet & a vonatkozó szakirodalom e változatok meghatározásá-ban, illetve kategóriákba sorolásában
 3. Veszelszki Ágnes 2013e: A digilektus hatása az írásbeli és a szóbeli kommunikációra egy kérdőíves vizsgálat alapján. In: Magyar Nyelvőr, 2013/3. 248-274. Veszelszki Ágnes 2013f: Én-reprezentáció a Facebookon. In: E-nyelv Magazin, Facebook-nyelvészet szám. Veszelszki Ágnes (szerk.) 2013g: A világhálóba keveredett ember
 4. Digilektus: az internetes nyelvhasználat Hátrányosan érezheti magát az, aki nem érti az internetes kifejezéseket és emiatt kiszorul a kommunikációból. Veszelszki Ágnes azt vizsgálta, hogy ez a bizonyos digilektus milyen formában és milyen jellemzőkkel jelenhet meg szóban és a hagyományos írott szövegekben
 5. A digilektus saját f ogalmam a (tágabb értelemben vett) számítógép közvetítette kommunikáció (CMC, computer-m ediated communication) nyelvhasználati mód- jának megnevezésére
 6. usom az elektronikus (digitális) média nyelvhasználati módjának, egy új nyelvváltozatnak a megnevezésére (részletesen a digilektusról: VESZELSZKI 2010a, 2010b, 2011). * A tanulmány alapja a Magyar Nyelvtudományi Társaságban 2010. október 5-én megtartott előadás
 7. A digilektus tulajdonságainak bemutatásában egyértelműen funkcionális-kognitív nyelvfelfogás érvényesül. A pragmatikai leírásban külön alfejezetet kap például a néző-p o n t bemutatása, vagy a kommunikáció fatikus funkciójának szerepe a digitális kommuni - kációban

A digilektus hatása az írásbeli és a szóbeli kommunikációra egy kérdőíves vizsgálat alapján 1. Az infokommunikációs technológia és a digilektus A magyar és a nemzetközi szakirodalomban viszonylag egységes az az álláspont, hogy a hálókommunikációnak vannak sajátos, műfajtól független nyelvi jellemző Netspeak, e-nyelv, digilektus. Netnyelvészeti áttekintés 2015.08.31.nincs hozzászólás. A nagymértékű internethasználat, a hálókommunikáció, a folyamatos online jelenlét - ahogy ezt egyre több vizsgálat bizonyítja - a nyelvi viselkedésre is hatással van. E nyelvi hatások feltárásával foglalkozik a digitális.

A digilektus a számítógép által közvetített kommunikáció, a nyelvi módban, egy új nyelvi verzió a neve. A név Veszelszki Ágnes bevezetett nyelvre, 2010 A digilektus a számítógép közvetítette kommunikáció nyelvhasználati módjának, egy új nyelvváltozatnak a megnevezése. Az elnevezést Veszelszki Ágnes vezette be a nyelvtudományba 2010-ben A digilektus a számítógép közvetítette kommunikáció nyelvhasználati módjának, egy új nyelvváltozatnak a megnevezése. For faster navigation, this Iframe is preloading the Wikiwand page for Digilektus

Digilektus és internetkommunikáció (csetelés, sms

A digilektus abban különbözik a különféle szaknyelvektől, hogy sokkal szélesebb körben elterjedt - hiszen a számítógépes hálózati kommunikáció és a közösségi média révén tulajdonképpen mindenkihez elér - világítja meg a differenciát a nyelvész, aki gyerekkorában még Commodore 64-en ismerkedett a. A digilektus hatása az írásbeli és a szóbeli kommunikációra egy kérdőíves vizsgálat alapján. In: Magyar Nyelvőr, 2013/3. 248-274. (2013) Web 2.0, információelérés, taxonómia. In: Magyar Tudomány, 2013/4. 468-472. (2013) A digilektus beszélt nyelvi jellemzői. In: Bárdosi Vilmos (főszerk.): Tanulmányok

Digilektus: az internetes nyelvhasználat - HWS

A digilektus saját fogalmam, a (tágabb értelemben vett) számítógép közvetítette kommunikáció nyelvhasználati módjának, egy új nyelvváltozatnak a megnevezése. Online adatfelvétel (2) 2010 nyarán online kérdőíves felmérést végeztem az elektronikus nyelvhasználatról. Az onlin kommunikáció feladat oktatás műhely tehetséggondozás internet digilektus konferencia média stílus módszertan facebook marketing stilisztika barangoló netszótár internetkommunikáció utazás szövegalkotás borkommunikáció infokommunikáció bormarketing bibliográfia stílusgyakorlat kreatív írás digital_communication digilect. A digilektus szókincsének gyors keletkezését és elavulá-sát jelzi, hogy az iwiw közösségi oldal használatának visszaszorulásával az ehhez kötődő szavak is egyre ritkábban fordulnak elő. A 2009-es évben terjedt el egy má-sik, nemzetközi közösségépítő oldal, a Facebook. A Facebooknak számos (játékos

(PDF) A digilektus beszélt nyelvi jellemző

Kaszás Erzsébet. Developed by ThemeMakersThemeMaker Veszelszki, Ágnes 2013: The effect of digilect on dialogue letters [A digilektus hatása a dialóguslevelekre]. Magyar Nyelv, 2013/4. 435-447 A digilektus hatása az írásbeli és a szóbeli kommunikációra . egy kérdőíves vizsgálat alapján. 1. Az infokommunikációs technológia és a digilektus A digilektus nyelvi jellemzői: 1. A kommunikációs funkciók közül nagyobb szerepet kap a kapcsolatt eremtő funkció, az érzelemkifejező funkció és a fi gyelem felhí-vása: • erős érzelmi telített ségű szavak írásképi meg jelenítése (pl. Huuuu de fáj a fejem!); • a diáknyelvre jellemző szórövidítés (pl. tal

Tanár: Péter KrisztinaMagyar nyelv és irodalom, középiskola 4. osztál

98.5k members in the hungary community. Üdvözlünk a /r/hungary-n Távoktatás magyar nyelven Magyar nyelv és irodalom, IV. osztály, 6. óra, Digilektus és internetkommunikáció, nyelvi illemta

Anyanyelv-pedagógia

digilektus) természetesen hatással van a hagyományos írásbeliségre. A netes kommunikációban használt rövidített alakok - mint ahogy egyik tanárnő olvasónk megjegyezte - sokszor visszaköszönnek a diákok dolgozataiban is: *mien, *ien, *oan. 8 Hasonló segédletek keresése. Félévi felmérő olvasás-szövegértésből (B csoport) 1. osztály Olvasás Feladatlap Szövegértés december tél Magyar nyelv és irodalom Felmérő. 2020/21. Letöltés. Hasonló segédletek keresése. Félévi felmérő olvasás-szövegértésből (A csoport) 1. osztály Olvasás Feladatlap.

Netspeak, e-nyelv, digilektus

Tag Archives: digilektus. Vendég dr. Veszelszki Ágnes, nyelvész, újmédia-kutató | BorPortré 2020-11-25. Posted on 2020-11-26 by Kadas Steve. 26 nov Marton Lívia. Mottóm:..arra törekedtünk, hogy az olvasni vágyónak kellemes olvasmányt, a tanulni akarónak pedig emlékeztetőt nyújtsunk, röviden szólva, minden olvasónak hasznára legyünk. (2Mak 2.25 Jack Bauer meg akarja menteni a lányát, a feleségét és az elnököt. A feleségét nem sikerül. Bauer olyan tragikus karakter, aki sosem tud teljes mértékben győzni. A feladatot megoldja, de személyes veszteségek érik. Ha megnézi majd az új évadban, láthatja, hogy kétségbeesett és letört emberről van szó Kultúra Publicisztika A nyelv emléke Egy végső digilektus felé. Simó Márton Send an email március 24, 2021 Utolsó frissítés: március 24, 202

7. feladat: Digilektus szótár készítése (15 perc) Megadunk néhány új szót, amelyek a digitális nyelv új szavai. A csoportok feladata, hogy az első szócikk mintájára szótári szócikkeket készítsenek a további szavakhoz, továbbá hogy folytassák a sort további szavakkal a digilektus szóköréből A digilektus hatása a különböző írott és szóbeli formákra - a kérdőív tanúsága szerint 5. A digilektus hatása a nem digitális médiumokra - korpuszvizsgálatok alapjá Veszelszki Ágnes: A digilektus hatása az írásbeli és a szóbeli kommunikációra egy kérdőíves vizsgálat alapján: Márai Sándor: 42. Az olvasásról. Füveskönyv (részlet) kapcsán a lassú olvasás mozgalmáról: Bródy Sándor: Kaál Samu (novella) Berzsenyi Dániel: Életfilozófia és Arany János: Visszatekintés: 201

A digilektus saját fogalmam a (tágabb értelemben vett) számítógép közvetí- tette kommunikáció (CMC, computer-mediated communication) nyelvhasználati módjának, egy új nyelvváltozatnak a megnevezésére (a fogalom bevezetéséről részletesen: Veszelszki 2011) Digilektus Milyen a 21. századi nyelvünk? Rövid beszélgetés az MR1 Kossuth rádió Gondolatjel című műsorában. A nyilatkozó nem Éva, hanem Veszelszki Ágnes :). A beszélgetés 2010. május 9-én hangzott el a 11.27-kor kezdődő műsorrészben. További cikkeink.. a digilektus az elektronikus média nyelvhasználati módja, a számítógép vagy más digitális eszköz közvetítette kommunikációra jellemző új nyelvváltozat. a gyorsaság követelménye miatt egyre rövidebb formák alakulnak ki. jellemző az írott szövegek terjedelmének csökkenése Veszelszki Ágnes - digilektus: a számítógép közvetítette kommunikáció nyelvhasználati módjának, egy új nyelvváltozatnak a megnevezése; A kézírás és az elektronikus írás viszonya. az e-mail, a chat és az SMS felváltja a kézzel írott levelet; kézzel írott levél jellemzői: egyedi, készítőjének sajátos jegyeit visel

12 VESZELSZKI Ágnes, Digilektus a lektusok rendszerében, i. m. 200 Pragmatikai szinten a spontán írás jellemzi ezeket a kommunikációs folyamato-kat. Ez valósul meg a csevegések során, illetve a különböző poszt-komment szek-venciákban. Sokszor találkozunk ugrásszerű fordulóváltásokkal és a nézőpontváltá A kutatás megállapításai szerint ma egyszerűen máshogy viszonyulunk a világhoz, hiszen a digitalizáció sok területen hatott és hat folyamatosan kultúránkra: megváltozott a nyelv, kialakult a korszak speciális nyelvezete, a digilektus, és mindezek persze egyre inkább hatást gyakorolnak az élet más területeire is #digilektus. Budapest Makers A Budapest Makers lényege az lenne, hogy a startupok befektetőket találhassanak maguknak, a designerek startupokat és befektetőket, a nagyvállalatok pedig új munkaerőt. Az újdonságát pedig az jelenti, hogy a külföldi példákkal ellentétben Magyarországon a designereket is bevonnák a közösségbe. Digilektus: a digitális kommunikáció nyelvváltozata. A magyar sajtó és újságírás története a kezdetektől a rendszerváltásig. Ahol a tudomány és a művészet összekapcsolódik. Válaszút előtt - A digitális jó és rossz születése. Könyvszemle • Sipos Júlia gondozásában

A digilektus oktatási folyamatba való bekapcsolása azért is fontos, mert ezáltal a tanulók az életből vett valós kommunikációs helyzetekkel találkozhatnak az anyanyelvi tanórákon. A kötetben szereplő néhány tanulmány ismertetése után összegzésként elmondhatjuk, hogy a kutatócsoport és a külső tagok munkája a. dignitas jelentése, fordítása magyarul » DictZone Latin-Magyar szótár

Digilektus - nyelvváltozatok Info

Digilektus: a digitális kommunikáció nyelvváltozata - Jele Ágnes A magyar sajtó és újságírás története a kezdetektől a rendszerváltásig - Széchenyi Ágnes Ahol a tudomány és a művészet összekapcsolódik - Endrődy-Nagy Orsolya Válaszút előtt - A digitális jó és rossz születése - Deli Eszter KITEKINTÉ A digilektus grammatikai jellemzőit bemutató egység nemcsak a fejezetnek, hanem a kötetnek is a legalaposabban kidolgozott része (74-132). A szerző saját gyűjtésből származó magyar példa-anyaggal illusztrálja (80-3) a beszélt nyelv egy német szakmunkában (Fiehler-Barden-Elstermann-.

Helyesírási feladatok 5

Digilektus, szleng, nyelvjárás A szó elszáll, az írás megmarad. Gondolataink megosztása, a kommunikáció két módon történhet: írásban vagy szóban e-nyelv.hu. II. Kárpát-medencei korrektorverseny. 2020. 01. 31. nincs hozzászólás. A sajtó helyesírási kultúrájának emeléséért népszerű, vonzó korrektorversenyt hirdetünk. A tavalyi versenyhez hasonlóan, de sok tekintetben megújulva hirdetjük újra versenyünket

A témában írt doktori disszertációjában vezette be a digilektus fogalmát, ami a számítógép közvetítette kommunikáció nyelvhasználati módjának, egy új nyelvváltozatnak a megnevezése. Emellett a halasi származású nyelvész kutatási területeivel kapcsolatban írt már számos tanulmányt, kötetet és könyvet, illetve. Oktatási Hivatal A 2018/2019. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló MAGYAR NYELV FELADATLAP Munkaidő: 180 perc Elérhető pontszám: 100 pon Anyanyelv 2.0. - A Pesti Bölcsész Akadémia nyitott kurzusa. Bejegyzés dátuma: 2016-10-25. 2017-02-10. magyartanarok által. Milyen hatással van a digitális technológia a nyelvre, illetve a magyar nyelvre? Mi az, hogy digilektus? Másképpen írnak és olvasnak a mai fiatalok? Hogyan

Kávé-szünet | friss-hirek | hirek

Info. About Digilektus. What's This

 1. Digilektus és internetkommunikáció, nyelvi illemtan Plutharkosztól tudjuk, hogy Spártában létezett egy hagyomány. Ha idétlen nyomorék volt, bedobták a Taügetosz Apothetai nevű szakadékába, azzal a meggyőződéssel, hogy nem előnyös sem a gyermeknek, sem az államnak, ha életben marad
 2. Veszelszki Ágnes 2012. A digilektus beszélt nyelvi jellemzői. In: Bárdosi Vilmos (szerk.) Tanulmányok. Nyelvtudományi Doktori Iskola. Asteriskos 1. Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar doktori iskolák tanulmányai. ELTE BTK. Budapest. 399-417. (1) Csordás Dániel: Arany János: A walesi bárdok. Képregény
 3. Veszelszki Ágnes: Digilektus és netszótár Kruzslicz Tamás: A digitális kommunikáció hatása a középiskolások nyelvhasználatára Vita és beszélgetés SULINET INTERAKTÍV SZEKCIÓ Szekcióvezető: Tóth-Mózer Szilvia 15-45 K AZY 412. Lévainé Müller Katalin - Tóth-Mózer Szilvia Közösségi tanulás a Sulineten (számítógépe
 4. GAMING éS NyELVéSzET: A VIDEóJáTéKOK NyELVI KöRNyEzETéNEK VIzSGáLATA 17 IN MEDIAS RESr 2021. JÚNIUS lódó nevek, csapatnevek, térképelnevezések), mivel ezek egyrészt jogvédett tartalmak, másrész
 5. ált jellege miatt - folyamatosan lépést tart az informatikai-technikai újításokkal, ezáltal maga is folyamatos változásban van. Herring, Stein és Virtanen (2013: 7) megfigye
 6. Veszelszki Ágnes: A digitális nyelvváltozat, a digilektus és hatásai. A Magyar Nyelvi Szakosztály felolvasó ülése. 2010. október 13. (szerda) du. 16.30 órakor. Siptár Péter: Alakváltozatok, allomorfok, alternációk. Az Általános Nyelvészeti Szakosztály felolvasó ülése. Az ülés helye az ELTE BTK Magyar Nyelvészeti.
 7. kimaxol, digilektus). f á s l i p r ó k á t o r szív a r c h a i z m u s n e ol gi z m u s Változások a szókészletbenA nyelvtan is vál-tozik. A Halotti beszédben, melyet a 12. század végén jegyeztek le, olvashatóak a következő mondatok: Stilizált, a kiejtéshez közel álló átírásban: Ezt ma körülbelül így mondanánk

Digilektus - Wikiwan

 1. ISBN 978-963-284-322-3. Search and overview.
 2. a hálózatkommunikációnak vannak sajátos, műfajtól független nyelvi jellemzői David Crystal (2001): netspeak Schlobinski (2000) heterogenitás Ferrara, Brunner és Whittemore (1991): írott interaktív regiszter Eckkramer és Eder (2000): virtuális vagy digitális textualitás Baláz
 3. Az eddigi eredmények alapján is kimutatható, hogy a digilektus néhány formáját sokszor használják szóban is: például LOL akronimát, amely az angol laugh out loud, vagyis 'hangosan nevetni' rövidítése; a nagy mosolyt jelentő XD emotikont (ikszdéként kiejtve); az OMG [óemgé] angol Oh, My God! kifejezés.
 4. Veszelszki Ágnes: A digilektus hatása az írásbeli és a szóbeli kommunikációra egy kérdőíves vizsgálat alapján. Magyar Nyelvőr, 2013/3. 248-274. Schopp Attila: Az írott beszéd és az internet. It-business.hu, 2004. márc. 23. Veszelszki Ágnes: Netspeak, e-nyelv, digilektus. Netnyelvészeti áttekintés
 5. t a peremszókincs elemei alkotják

A nyelvész is sütiket használ - Kitör az internetről a

 1. Bemutatkozás. Budapesten születtem. A Pasaréti úti általános iskolába jártam, a Kőrösi Csoma Sándor Orosz - Magyar Tanítási Nyelvű Gimnáziumban érettségiztem. Az ELTE Tanárképző Karán kezdtem el az orosz - magyar szakot, amit aztán Szombathelyen fejeztem be. Második diplomámat a Veszprémi Egyetem angol szakán.
 2. A magyar fordítás során a költői neologizmusokat a digitális nyelvhasználat, úgynevezett digilektus napjainkban népszerű kifejezéseire cseréltem. A háromcsatornás videóinstalláció mellett 14 darab, Az Utolsó Futurista Festészeti Kiállítás által inspirált, paszpartuzott fotó egészíti ki a művet
 3. bolikus írásbeliség, virtuális írásbeliség, spontán írott nyelv, digitális írásbeliség, digilektus). A technológia és a nyelvhasználat új lét módjai a kommunikációs üzeneteknek, és értelemsze-rűen a folklórnak is új közeget, új terjedési lehetőséget kínálnak
 4. felől közelítünk, elmondható, hogy a különböző életkorú tanulók gyakran élnek a digilektus (Veszelszki 2010) sajátosságaival írásos munkáikban, így szimbólumok, betű- és számkombinációk alkalmazásával, rövidítésekkel, és a helyesírási hibáik aránya is növekvőben van (Laczkó 2016

A L'Harmattan Könyvkiadó Veszelszki Ágnes: Digilektus. Az infokommunikációs technológia hatása a nyelvre munkacímű kötetét 2016 folyamán megjelentetni szándékozza. Budapest, 2016. május 12. Gyenes Ádám Ügyvezető igazgat Mivel ma a digilektus a 70 23 57 43 50 28 0 20 40 60 80 Smiley, hangulatjel, matrica Szórész helyettesítés számmal Kiejtés szerinti írásmód Betű-, írásjel sokszorosítás Mondatvégi írásjelek mellőzése Angol kifejezések Csetnyelvi elemek. KÉPZÉS ÉS GYAKORLAT 2019. 17. ÉVFOLYAM 2. SZÁ A tanulmány címe: A digilektus hatása az írásbeli és a szóbeli kommunikációra egy kérdőíves vizsgálat alapján (.pdf). Az egyik kérdés az, hogy az idézett kérdőíves felmérés alapján milyen hatása van a szóbeli és az írásbeli kommunikációra az internet, az sms-ek , az emailek vagy a cset nyelvezetének A fordításnak sikerült elkerülnie a kimódoltság és nehézkesség csapdáját: az internetnyelv, a digilektus használata rejthetné leginkább magában ezeket a veszélyeket, de a rövidítések, emotikonok használata sem teszi kínossá az egészet vagy lassítja le az előadás iramát A digilektus korának kulturális jellemzői Váradi Viola: Különböző témájú szövegek hallásalapú és vizuális alapú feldolgozása 15.40-15.55 Varga Éva Katalin: Bába, baba és báb - újra Laczkó Krisztina: Egy internetes szövegtípus funkcionális-kognitív megközelítése: a topikok Bóna Judit - Markó Alexandra