Home

Földtörténeti újidő

Az újidő ősföldrajzi és éghajlati viszonyai. A földtörténeti újidő első, hosszabb időszaka. A harmadidőszaki elnevezés az itt képződött kőzetekre vonatkozik, mert így akarták érzékeltetni, hogy azok fiatalabbak, mint az alattuk fekvő középidei (régi néven másodidei) kőzetek A földtörténeti újidő 65 millió évvel ezelőtt veszi kezdetét. Felosztását az alábbi ábra szemlélteti. A harmadidőszak további részekre osztható: paleocén. 66-55 millió éve. eocén. 55-36 millió éve. oligocén. 36-24 millió éve. miocén. 24-5 millió éve. pliocén Az újidő legjelentősebb evolúciós eseménye az ember megjelenése és az emberi társadalmak kialakulása volt. A földtörténeti újidő evolúciója KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! Ember megjelenése Vándorlás Észak-Amerikában a vándorlási események a hegyvonulatok észak-déli iránya miat A földtörténeti újidő evolúciós folyamatai A növényzetre a ma élő nyitvatermők de leginkább a zárva termők elterjedése volt a jellemző. A trópusi területeken a pálmafajták, szubtrópusin a babérlombú és a keménylombú erdők. Emellett a mamutfenyők és a mocsárciprusok i

Újidő-negyedidőszak A földrészek, óceánok már mai helyükön voltak, de a jégkorszak alaposan átformálta a szárazföldek arculatát. Hatalmas eljegesedés a puhább kőzeteket kivájta, a keményebb kőzetsávokat legyalulta (Finn-tóvidék). A magashegységekben a fagyás és olvadás gyakori változása elaprózta a kőzeteket A földtörténeti újidő . MeRSZ online okoskönyvtár Több száz tankönyv és szakkönyv egy helyen Online. Bárhol. Bármikor. Mészáros Ernő. Ø földtörténeti kortábla - időoszlop óidőszalag, idővonal! Ø földtörténeti időkategóriák hierarchiája idő - időszak - kor (- emelet) Ø magyar elnevezések Mélység, részletesség ált. isk.: idők - az újidő időszakai - a negyedidőszak korai középisk.: idők - az óidő-újidő időszakai - az. A harmadidőszak, más néven harmadkor vagy tercier földtörténeti időszak, a kainozoikum korábbi, mintegy 60 millió évig tartó szakasza. Időrendi sorrendben a következő korokra osztják: paleocén, eocén, oligocén, miocén és pliocén A földtörténeti újidő 65 millió évvel ezelőtt veszi kezdetét. A Föld történetének utolsó 65 millió évében kialakult a Pacifikus- és az Eurázsiai-hegységrendszer. Milyen ásványkincsek, kőzetek kialakulásáról olvastatok? KOR holocén (jelenkor) negyedidőszak. Röghegységek, lépcsős felszín kialakulása

Természetföldrajz Sulinet Tudásbázi

 1. den hiányzó betűhöz
 2. A kainozoikum a legutóbbi a fanerozoikum eon három földtörténeti ideje közül: ma is zajlik. A fanerozoikum középidejét, a mezozoikumot követte.. Görög eredetű név (görög kainos= új, zoe=élet), fordították már újállatidőnek is.Az elnevezést John Philips használta először, 1840-ben. Ez az emlősök kora, hiszen 65,5 millió évvel ezelőtt kezdődött, a.
 3. A Mátra- és Bükkaljai lignitek a földtörténeti újidő harmadidőszakának végén, az ún. pliocén korban képződtek, kb. 5-8 millió évvel ezelőtt. A Mátra-Bükkaljai előfordulás a Pannon-beltenger kiédesedő, lefűződő öbleit kísérő szubtrópusi, mocsári növényzet elpusztulásából keletkezett, mocsári ciprus.
 4. Földtörténeti újidő. Az újidőben, a harmadidőszak elején gyűrődött fel Európa és Afrika ütközése során az Atlasz-hegység nagyobbik része. Az eocén elején kezdődött meg a kelet-afrikai árokrendszer kialakulása és a hozzá kapcsolódó vulkáni tevékenység. Az árkok mentén évmilliók múlva ugyanúgy leválnak majd.
 5. t szárazföldi gerincesek, párosujjú patás emlősökként (Artiodactyla) alkalmazkodtak a tengeri életmódhoz nagyjából ötven millió éve, az eocén időszakban
 6. A Balaton-felvidék legszebb és legértékesebb természeti szépségei a tanúhegyek, amelyek a geográfusok szerint nemcsak tanúskodnak a letűnt időkről, de titkokat is őriznek a földtörténeti újidő, miocén és pliocén korából. Ekkor még az ország nagy részét sósvíz, vagyis a Pannon-tenge

A földtörténeti közép- és újid

A földtörténeti újidő első időszaka, amely 65-2,5 millió évvel ezelőttig tartott. Öt korszakra osztható: paleocén, eocén, oligocén, milocén és pliocén. Az Eurázsiai- és a Pacifikus-hegységrendszer kialakulásának fő fázisa ; den rendje és alrendje megvolt. Az emlősök osztálya is teljes volt Földtörténeti korok (Óidő (Perm (285 millió év, Mecsek, Balaton-felvidék,: Földtörténeti koro ÚJIDŐ Hiányos napló - Munkafüzet 1. Melyik földtörténeti idbe repített titeket az idgép? _____ 2. Hova érkeztetek? Jelöljétek be az alábbi térképen! A feladatok megoldása után térjetek vissza ide, és jelöljétek be a bejárt útvonalat! 3. Hova érkeztetek?. A földtörténeti újidő során a terület megsüllyedt, elborította a tenger, illetve kiemelkedett, azaz szárazfölddé vált. Az újra és újra kiemelkedő mészkő- és dolomitfelszínek karsztosodása felújult, és ekkor keletkezett trópusi éghajlati viszonyok között a karsztvidékre jellemző vörösföld, a terra rossa Földtörténeti korbeosztás A Föld 4,7 milliárd éves égitest. Ezt az időszakot a tudomány nagy korszakokra tagolja: ősidő, óidő, középidő, újidő. Pangea Az óidőben kialakuló szuperkontinens, feldarabolódásával alakultak ki a mai kontinensek. Thetys A Pangea feldarabolódásakor a középidőben kialakuló őstenger

A földtörténeti újidő evolúciója by Eszter Lukác

A földtörténeti újidő evolúciós folyamatai by Schrődl Áko

A Balaton-felvidék legszebb és legértékesebb természeti szépségei a tanúhegyek, amelyek a geográfusok szerint nemcsak tanúskodnak a letűnt időkről, de titkokat is őriznek a földtörténeti újidő, miocén és pliocén korából, mégis mindegyiknek megvan a maga összetéveszthetetlen jellegzetessége a Badacsonytól a Somlóig A. a földtörténeti ősidőben gránitból keletkezett Afrika felszíne. B. a földtörténeti középidő folyamán Afrika felszíne megsüllyedt, tenger öntötte el, vastag üledékréteg rakódott le. C. az újidő harmadidőszakában az üledékrétegek felgyűrődtek és Afrika felszínét fiatal gyűrt hegysége

 1. Melyik földtörténeti időben keletkeztek az alföldek? - újidő,harmadidőszak középidő óidő ősidő újidő,negyedidőszak
 2. 5. Újidő (Kainozoikum) 65 millió évvel ezelőttől máig. a) harmadidőszak (tercier) 65-2,5 millió évvel ezelőtt: és a napsugarak hiánya miatt szokatlanul hideg időszak köszöntött be abban a földtörténeti korban, amelyre a meleg, száraz időjárás volt a jellemző
 3. újkor, történelmi korszak, eocén, hajnalkor, a földtörténeti újkor egyik korai szakasza (geológia) (idegen szóval), holocén, a földtörténeti újkor negyedidőszakának utolsó, ma is tartó korszaka (geológia) (idegen szóval), kainozoikum (neozoikum), a földtörténeti újkor, újidő (geológia) (idegen szóval), miocén, a földtörténeti újkor harmadidőszakának kb. 5.
 4. IDŐ: IDŐSZAK: KOR: MIKOR? (évvel ezelőttig) MI TÖRTÉNT? Ősidő: 14,6 milliárd-2,5 milliárd : Előidő: 2,6 milliárd-590 millió : Óidő: Kambrium: 509.
 5. IDŐ IDŐSZAK KOR FÖLDTÖRTÉNETI ESEMÉNY ÉLŐVILÁG MILLIÓ ÉV holocén (jelenkor) a mai felszín kialakulása a mai élővilág kialakulása 0,01 pleisztocén (jégkor) jégkorszak az északi félgömbön, az ős- és előember megjelenése újidő középidő.
 6. A földtörténeti ősidő. A földtörténeti óidő. A földtörténeti középidő. A földtörténeti újidő. Az emberfélék evolúciója : ÖKOLÓGIA. A populációk jellemzői. A populációk növekedése. A populációk környezeti igénye. A társulások jellemzői. A populációk közötti kölcsönhatások. Az ökoszisztémá
 7. Kialakulása a földtörténeti újidő miocén korában lezajlott robbanásos vulkáni tevékenységekhez köthető. A miocén kori vulkanizmus a Kárpát-Pannon-térség fejlődéstörténetének egyik leglátványosabb eseménysora lehetett, ugyanis ekkortájt a térségünkben számos aktív vulkán létezett egy időben (a Magura-óceán.

A Mátra (vagy régebbi nevén Mátraerdő, amelyet egykoron az egész Északi-középhegységre értettek) fő tömege a földtörténeti újidő (kainozóikum) miocén korában, egy közel 7 millió évig tartó, szakaszos vulkáni működés során jött létre A Mátra (vagy régebbi nevén Mátraerdő, amelyet egykoron az egész Északi-középhegységre értettek) fő tömege a földtörténeti újidő miocén korában, egy közel 7 millió évig tartó, szakaszos vulkáni működés során jött létre Mi a Fekete-erd, Érchegység, Szlovák-alföld, Lengyel-középhegység, Kárpátok, Germán-alföld földtörténeti kora? Földrajzhoz kellene a segítség..

Üstökösbecsapódás: az emlősök szerencséje

Part A külső erők felszínformáló ereje Tömegmozgások (derázió) Ősidő (4,6 milliárd év - 590 millió év) Ősmasszívumok PowerPoint bemutató Óidő (590 millió év - 235 millió év) PowerPoint bemutató Hegységképződések az óidőben Röghegységek Középidő (235 millió év - 65 millió év) PowerPoint bemutató. A földtörténeti újidő harmadidőszaki vulkanizmusa nyomán egy ÉNY-DK-i irányú törésvonal mentén létrejött olyan vulkáni képződmény, aminek a lávája megrekedt a mélyben és csak a fedő rétegek lepusztulása után került a felszínre. Szürke, pados elválású tömött amfiból-andezit. Aprókristályos, szabad szemmel.

A földi légkör története - 6

A. Földtörténeti középidő B. Földtörténeti újidő C. Mindkettő D. Egyik sem 46. Magyarországon ekkor keletkeztek a kárpáti vulkáni hegyvonulatok. 47. A balaton-felvidéki vörös homokkő képződési ideje. 48. Létrejött a közép-magyarországi vonal. 49. A mecseki feketekőszén ekkor képződött. 50 A földtörténeti újidő harmadidőszakában gyűrődött fel, az Eurázsiai-hegységrendszer tagja. Nagyrészt körbefogja a Kárpát-medencét . A hegyláncot az eltérő szerkezeti és domborzati, valamint éghajlati és vízrajzi tulajdonságok alapján a magyar földrajztudomány négy részre osztja: Északnyugati- , Északkeleti. A Kárpátok hegykoszorújának kiemelkedése a földtörténet utolsó 100 millió éves szakaszára tehető. A földkéreg mozgása, darabjainak kiemelkedése és alábukása többek között a Pannon-medence kialakulását eredményezte. A kainozoikum (földtörténeti újidő) folyamán több alkalommal öntötte el ezt a területet.

A terület földtörténeti múltja szorosan összekapcsolódik a Mátra központi tömegének fejlődéstörténetével. A Mátra fő tömege a földtörténeti újidő miocén korában, mintegy 12-18 millió évvel ezelőtt zajlott intenzív vulkáni tevékenység során jött létre, mely során nagy mennyiségű láva és vulkáni. A földtörténeti ősidő evolúciós folyamatai: 131: A földtörténeti óidő evolúciós folyamatai: 134: A földtörténeti középidő evolúciós folyamatai: 139: A földtörténeti újidő evolúciós folyamatai: 142: Az ember evolúciója: 146: Az ember környezetének változása: 152: Összefoglalás: 156: Név- és tárgymutató: 15 korban, azaz a földtörténeti újidő harmadidőszakának végén képződött. Ekkor az egyre jobban édesedő Pannon-beltengerben, amely a Thetysből különült el, elsősorban finomtörmelékes üledékek képződtek. A későbbi időszakban itt létrejött öblökben megindult a mocsarasodás, és a szubtrópusi éghajlat kedvezett a.

Harmadidőszak - Wikipédi

A geológiai események, időszakok közül számunkra a földtörténeti újidő pannóniai korszaka érdekes (12-5 millió év között). Ekkor az egész Kárpát-medencében a Pannon-beltengerben lerakódott üledékek, üledékösszletek keletkeztek dia Az ember előtti bioszféra az éghajlat változása Az ember előtti bioszféra földtörténeti korok Az ember előtti bioszféra földtörténeti korok Az ember előtti bioszféra az élet kialakulásának körülményei Az ember előtti bioszféra az élet kialakulásának körülményei 23. dia Az ember előtti bioszféra élet.

Újidő negyedidőszak ásványok - Betonszerkezete

Földtörténet nyomában

A Földtörténeti Újkor Újidő - Keresztrejtvén

Előző Következő Őserdei ösvényeken - A bükkábrányi mocsárciprus-erdő és kora Állandó Kiállítás Helyszín Herman Ottó Múzeum - központi.. Tájékozódás az időben - a földtörténeti korbeosztás I. Időszámítás a Föld és az emberiség életében Földtörténeti korok - Fogalma: a földfelszín alakulásának különböző szakaszai a növény- és állatvilág fejlődése alapján - Időtartama: évmilliók - Korok: ősidő, óidő, középidő, újidő II A földtörténet eseményei I-II. FOGALOMTÁRősmaradvány, lenyomat, vezérkövület, viszonylagos és abszolút kormeghatározás, radiometria, ős- és előidő. A lajhárok a földtörténeti újidő oligocén időszakában alakulhattak ki, és fénykorukat a pleisztocénban élték, amikor hatalmas testű képviselőik fejlődtek ki, számos nemzetségük élt. Fotó: littlelazysloths Fotó: Toucan Rescue Ranch Fotó: Toucan Rescue Ranc Kárpátok. A Kárpátok az Európai Központi Hegységrendszer 1500 km hosszúságú keleti része, Ausztriától Szerbiáig. A földtörténeti újidő harmadidőszakában gyűrődött fel, az Eurázsiai-hegységrendszer tagja

Kainozoikum - Wikipédi

A földtörténeti újidő eocén korában a területet újból elborító tenger korallokban, kagylókban gazdag üledéket hagyott maga után. Az oligocén korban (35-25 millió éve) elsősorban agyag, slír (csillámos homokos agyagmárga, helyi elnevezéssel: apoka), homok és homokkő képződtek - amelyek a Cserhát felépítésében. - földtörténeti újidő/harmadidőszak, lánchegység - legmagasabb csúcs: Gerlachfalvi-csúcs, 2655 méter - részei: ÉNY-i Kárpátok, ÉK-i Kárpátok, K-i Kárpátok, D-i Kárpátok (mind T) - Kárpátok országai: Szlovákia (T) és Románia (T) Változatos domborzat egykori vulkánokka A folyók feltöltő munkája alakította ki a földtörténeti újidő negyedidőszakában a Mezopotámiai-, az Indus-, a Hindusztáni- és a Kínai-alföldet. kép a lexikonba. kép a lexikonba. Félsivatagos terület a Turáni-alföldön: Tűzhányók a Kamcsatka-félszigeten: OLVASD EL Földtörténeti újidő - Novovek Zeme. A földtörténeti újidő két időszakra osztódik: harmadidőszakra és negyedidőszakra. A földtörténeti harmadidőszak (tercier) - Treťohory. Tankönyv 72.oldala. Kis kiegészítés a tankönyvben olvasottakhoz: A harmadidőszak 65-től 2 millió évig tartott

Rólunk - mert.mvm.h

4. csoport Újidő 82-83. oldal + 84. oldal táblázat ppt. 20-21. dia 5 perc Óra végi összefoglalás Az idő-számegyenesre helyezett anyagok segítségével foglaljuk össze a tanultakat! Rendszerezzük ismereteinket! Frontális munka Melyek az egyes földtörténeti korok legmeghatározóbb eseményei Földtörténeti újidő: 1. Mangáncsíkos, kovás bauxit - dolomitfelszín-mélyedéseiben felhalmozó-dott - Óbarok 2. Mészmárga - vastagpados, szublitorális övben lerakódott - Tapolcafő 3. Biogéntörmelékes mészkő - sekélytengeri - Dudar 4. Gránátos piroxénandezit - felszín alatt megrekedt szubvulkáni (lakkolit Leírás: Az agyagbányában a művelés által feltárt tengeri és csökkent sósvízi üledéke földtörténeti Újidő (Kainozoikum) harmadidőszakában, az oligocén kor végén és a miocén kor elején (25-22 millió év) képződtek. A bánya rétegsora sztratotípusa, etalonja a földtörténet egy rövi Az Alpok fiatal hegylánc, az egykori Laurázsia és Gondwana összeütközésének valamint a köztük lévő Tethys őstenger üledékeinek fölgyűrődése eredményeként jött létre a földtörténeti közép- és újidő során

186 TARTALOM Bevezetés..3 Köszönetnyilvánítás..... Melyik földtörténeti időben keletkeztek ezek a szerkezeti elemek?.. 4 pont Két város távolsága a valóságban 200 km. A térképen ez a két város 10 cm távolságra van egymástól. Mekkora a térkép méretaránya? írásbeli vizsga, II. összetevő 4 / 12 2015. május 14..

Afrika kialakulása és gazdasága - termtud

Földtörténeti középidő vagy mezozoikum (250-65 millió évvel ezelőtt)..... 7 Földtörténeti újidő vagy kainozoikum (65 millió évtől napjainkig) 1 The National Parks and Biosphere Reserves in Carpathians Földtörténeti óidő bemutatása Földtörténeti újidő eseményei Magmás kőzet- és ércképződés A légkör összetétele és szerkezete A levegő felmelegedése és a hőmérséklet Erdeink állatai Az állatok érzékszervei és szaporodása A Föld élővilág

Régikönyvek, Simon Tamás - Csillagászati természetföldrajz. Régikönyvek webáruház. Hűségklu Újidő Kambrium Triász Jura Karbon Ordovícium Kréta Képeim. Perm 9 éve, 10 hónapja, 9 napja és 10 órája. Perm. okt. 13. 2011. A perm vagy permi földtörténeti időszak, amely 299 ± 0,8 millió évvel ezelőtt (mya) kezdődött és 251 ± 0,4 mya végződött. A fanerozoikum földtörténeti idő hat időszaka közül az utolsó. ÚJIDŐ(65 m éve napjainkig)-Kainozoikum-Harmadidőszak(65-2,5 m éve)- Tercier években adható meg a vizsgált ásványok és földtörténeti események kora.-A kálium-argon módszer nagyon elterjedt, mert a kálium nagyon sok kőzetalkotó ásványban előfordul. Az egészen fiataltól a legidősebb kőzetek vizsgálatára is. földtörténeti korbeosztás (főidő, idő, deon, aeon, időszak, éra, kor, periódus, korszak, epocha) A földtörténeti idők felosztása átfogóbb és részletezőbb szakaszokra, a kőzeteknek a rétegtan módszereivel megállapított relatív kora alapján. Az azonos korú kőzeteket az üledéksorozatok vizsgálata és a bennük lévő, jellegzetes ősmaradványok alapján. A fjordok az óidőben keletkeztek. A Pireneusok az újidő harmadidőszakban keletkezett. A Norvég-tenger partján a legjellemzőbbek a fjordok

A földtörténeti újidő negyedidőszakát a Duna közelségében homokos kavicsüledék, valamint ártéri, sokszor szerves iszap képviseli. 2 A fent meghatározott ingoványon, a Kis-Duna-part égig érő platánfái, az árnyas, régi termálfürdő. Földtörténeti Újidő vagy Kainozoikum jellemzői:-kb. 65 millió évvel ezelőtt vette kezdetét, mai napig tart. Két fő egységre különítjük el: a harmad- tercier és a negyedidőszakra- kvarter.-befejeződött a hegységrendszerek nagy tömegének kialakulása. Műszeres vizsgálatokból látszik, hogy a folyamat még most is tart A Magas-Bakony a földtörténeti újidő harmadidőszakában, vagyis körülbelül 45 millió évvel ezelőtt kezdett kialakulni. A hegyvidék tengeri üledékes kőzetekből épül fel (mészkő, dolomit, márga), melyek hatalmas karsztvízkincset tárolnak. Sajnos a bauxitbányászás következtében ez a vízmennyiség folyamatosan csökken 7.) Ismertesd a földtörténeti újidő emlékeit hazánk területén! A földtörténet utolsó 65 millió éve rengeteg nyomot hagyott hazánk területén, ami a terület földtörténelmi változatosságát is bizonyítja. Pl. a fiatal, feltöltött síkságok, a jégkorszaki lösz, a Balatonfelvidé A KÁRPÁTOK ÉS A KÁRPÁT-MEDENCE A Kárpátok felgyűrődése főként az újidő harmadidőszakában ment végbe, de vonulatainak, medencéinek kialakulásában a megelőző földtörténeti idők képződményei is részt vettek

A dinoszauruszok kihalásának kérdése a tudósokat és a közvéleményt is régóta foglalkoztatja. Az elmúlt években többen is vitatták azt az elméletet, amely a földtörténeti középidő és újidő határán az élővilágban végbement nagy kihalást egy óriási aszteroida becsapódásával magyarázza. A katasztrófaelmélet mellett mindenesetre több tényező szól. A. iszapok is különböző földtörténeti korokban keletkeztek. 2. ábra Magyarország földtani térképe [7] A legjelentősebb vízlelő rétegek a pleisztocén, pliocén, miocén és oligocén (kainozoikum vagy újidő) kőzetekben találhatóak, ezekben a korokban több fontos geológiai esemény i Középidő, újidő. Rövid ismétlés. Középidő, újidő fő eseményei. Feladatok a munkafüzetből. Összefoglalás - kérdések, feladatok. Tájékozódás a földtörténeti időben, Bolygónk változó képe Összefoglalás, rendszerezés Afrika. Bevezetés. Afrika szerkezete és tájai Afrika határai, a kontinens szerkezete. réteg krétakori volt, felette pedig éles határral a földtörténeti újidő tercier korszakából származó üledék következett. A két határszelvény között már régen leírtak egy vékony, mintegy 9 mm-es agyagréteget, amely elválasztotta egymástól a két eltérő korú kőzetet Földtörténeti kortábla. Földtörténeti korszakok Teljes szövegű keresés. Földtörténeti korszakok Kor millió év Időszakok, ill. korok Főbb kőzetek Értékes kőzetek, ásványi kincsek hazánkban Tenger, szárazföld, hegységképződés, vulkanizmus Éghajlat Jellemző hazai ősmaradványok növénye Ø földtörténeti kortábla - időoszlop óidőszalag, idővonal

Nem az intelligencia miatt vált különlegessé a bálnák és

Balatoni tanúhegyek - ORIG

a) Melyik földtörténeti időben kezdődött a Dolomitok kialakulása? Karikázza be az egyetlen helyes válasz betűjelét! A) előidő B) óidő C) középidő D) újidő 1 pont b) Hogyan keletkezett a Dolomitok? Nevezze meg a hegység kialakításában részt vevő kőzetlemezeket! Jelölje a mozgásuk irányát a megadott jelek szerint Tájékozódás a földtörténeti időben Javasolt óraszám: 3 Cél Alakuljon ki és fejlődjön a tanulók tájékozódási képessége a földrajzi időben. Földtörténet, ősidő, óidő, középidő, újidő, harmadidőszak, negyedidőszak 2. Bolygónk változó képe - ősidő, óidő Ősföldek, táblás vidék, hegységrendszer · A Balaton-felvidék legszebb és legértékesebb terlg nanocell 4k mészeti szépségei a tanúhegyek, amelyek a geográfusok szerint nemcsak tanúskodnak a lkész életútinterjú etűnt időkről, de titkokat is őriznek a földtörténeti újidő, miocén és pliocén korából, mégis mindegyiknek megvan a maga összetévőzlábgomba.

Balatoni tanúhegyekNyolc fokos globális felmelegedés 55 millió évvel ezelőttPPT - AZ EMBER ELŐTTI BIOSZFÉRA PowerPoint PresentationAranyos fotóválogatás a Nemzetközi Lajhár Nap alkalmábólvisz a víz sodor: TILTOTT ARCHEOLÓGIAKísérleti UFO, para, stb

A földtörténeti korok felsoro-lása. 25 A földtörténet időbeosztásá-nak felépítése. A földtörténeti korbeosztás típusok példákkal. Új fogalmak:földtörténeti korok: ősidő, óidő, közép-idő, újidő, harmadidőszak, negyedidőszak, jégkor, ősmaradvány. időtartambeli különbségeinek bemutatása és. A földtörténeti ős- és előidő eseményei (kőzetburok, óceánok, légkör, élővilág) A földtörténeti óidő eseményei: A Kaledóniai- és a Variszkuszi-hegységrendszer kialakulása. A földtörténeti közép- és újidő eseményei: Az Eurázsiai- és a Pacifikus-hegységrendszer kialakulása. A kőzetburok felépítése. A. 6) A földtörténeti középidő és újidő eseményeinek ismertetése 7) A világtenger felosztása, a tengervíz mozgásai 8) Felszín alatti vizek 9) A légkör összetétele, szerkezete 10) Ciklon, anticiklon, időjárási frontok 11) Az általános légkörzés 12) Az egyenlítői öv jellemzése 13) A meleg mérsékelt öv bemutatás