Home

Többszörösen összetett mondat

I. Mintaelemzések . Négy tagmondatból álló összetett mondatok . 1. 1 Hová forduljon az ember, | 2 ha nem tartozik a harcosok közé, | 3 nem dob be ablakot, | 4 nem tép föl utcaköveket? (József Attila) Az 1. tagmondat főmondat, amelynek alá van rendelve a 2., 3. és 4. mondat feltételes sajátos jelentéstartalmú időhatározói mellékmondatként 2. Jelölje ki az alábbi többszörösen összetett mondat tagmondatainak a határait, számozza meg őket, majd ábrázolja a mondat szerkezeti felépítését! 1. A régi időkben még az volt a szokás, hogy nagy magázódás, aztán ágyjelenet, és amikor annak vége, akkor hirtelen tegeződés. 2 A TÖBBSZÖRÖSEN ÖSSZETETT MONDAT FOGALMA AL+ÁLL = EGYSZERŰ MONDAT AL+ÁLL + AL+ÁLL = ÖSSZETETT MONDAT AL+ÁLL + AL+ÁLL + AL+ÁLL = TÖBBSZÖRÖSEN ÖSSZETETT MONDAT A gyerek mesét olvas a cicának. A gyerek mesét olvas a cicának, a hold az ablakból belekukkant a könyvbe. A gyerek mesét olvas a cicának, ak A TÖBBSZÖRÖSEN ÖSSZETETT MONDAT A többszörösen összetett mondat legalább három tagmondatból áll. Ügyelni kell arra, hogy nem minden vessző jelöl tagmondathatárt! A tagmondatok viszonya lehet: a) Csak alárendelő B) csak mellérendelő C) vegyes Sikeres elemzéstkíváno

A TÖBBSZÖRÖSEN ÖSSZETETT MONDAT - mintaelemzése

A TÖBBSZÖRÖSEN ÖSSZETETT MONDAT - gyakorlófeladato

  1. A levelet elküldtük! Mehet. Hozzáadás listához. Új lista. Létrehozás. 2014. febr. 4. Cimkék: videotanar.hu, Farkas Eszter, többszörösen összetett mondat. A videó gyakorlati példákon keresztül mutatja be a többszörösen összetett mondat elemzésének néhány lehetséges alapesetét
  2. Az összetett mondatban olyan, közbevetettnek vagy beszúrtnak nevezett mondat is előfordul, amely szervetlenül kapcsolódik a másik tagmondathoz, illetve a többihez (amennyiben többszörösen összetett mondatról van szó), azaz nincs mondattani viszonyban ezzel/ezekkel
  3. 6.5. A többszörösen összetett mondatok elemzése . MeRSZ online okoskönyvtár Több száz tankönyv és szakkönyv egy helye
  4. III. Többszörösen összetett mellérendelő mondat 1. 2. A homályos estében megcsillant a patak vize, / de partja már sötétbe veszett, / 3. és a lovak horkolva álltak meg előtte. 1. 2. Haragszik rám anyukám a rossz jegy miatt, / mert nem szól hozzám, / 3. 4

Alárendelő összetett mondat akkor jön létre, ha valamelyik mondatrészt nem egy szóval vagy szókapcsolattal fejezzük ki, hanem mellékmondattal. Legyél bajnok.. Többszörösen összetett mondatok elemzése+ ábrával Ha nem esik nehezedre, és időd is engedi, rendeld meg a könyvet! Egyik azért sürgette, mert őt is sürgették, a másik meg azért, mert kellett neki a táblázat. Amíg a lombok közt a hold ragyog, addig kérdezd, ki vagyok

Összetett mondat - Az összetett mondat - összetett mondat - Alárendelő vagy mellérendelő összetett mondat? - Az összetett mondat Vannak helyzetek, amelyekben célszerű a tömörség, de gyakran használunk összetett mondatokat is. Az összetett mondatok közül most az alárendelő összetett mondatokkal fogsz megismerkedni. Hallgasd meg a következő mondatot! Nem hiszem el azt, amit Kata mondott. Ez egy összetett mondat, hiszen két predikatív szerkezetet tartalmaz

többszörösen összetett mondat - e-nyelv

Ábrázolják a többszörösen összetett mondatok szerkezetét a szokásos módon! (5 pont) Ne kezdj megfontolás nélkül léböjtkúrába, hanem beszéld meg a dolgot az orvosoddal, és fogadd meg a tanácsát! Most lemegyek a tornaterembe, végigcsinálom az edzéstervemet, aztán vagy eszem egy nagyot, vagy valami más kellemessel. többszörösen összetett mondat, az 1. és 2. tagmondat között ellentétes mellérendelő viszony van, a 3. tagmondat a 2.-nak értelmező jelzője De nincs már. kijelentő mondat, tagadó mondat, tagolt, teljes, tőmondat Akár a föld. kijelentő mondat, állító mondat, tagolt, hiányos mondat Jaj, összedőlt a kincstár - a többszörösen összetett mondat kettőnél több mondategységből áll - mondategység: egy állítmány - alany szószerkezet - összetett mondat mondategysége = tagmondat. 23. óra (11. 25.) Ismétlés: mondatelemzés. 24. óra (11. 29.) Az alárendelő összetett mondatok és elemzésük. Pl.: Azt üsse 1, aki félig apja volt 2 többszörösen összetett mondat németül • 1 db kifejezés található a szótárban teljes egyezéssel! részletes keresés. teljes egyezés. szó eleji egyezés. bármely egyezés. Speciális karakterek. á. é. í

A többszörösen összetett mondat három vagy annál több teljes vagy hiányos szerkezetű mondategységből áll.. A tagmondatok között lehet alárendelő és mellérendelő viszony. Elemzéskor mindenekelőtt a főmondatot érdemes megkeresni, utána megfigyelni a további kapcsolódási pontokat A többszörösen összetett mondat EmlékeztetőHa egy mondategységben kettőnél több alany-állítmányi szószerkezet van, akkor többszörösen összetett mondatról beszélünk. Új kérdésHány és milyen fajtájú.. Az Eduline-nak nyilatkozó összes magyartanár arról számolt be, hogy időnként még az egyszerűbb összetett. Az összetett mondat kettőnél több tagmondatból is állhat, ebben az esetben többszörösen összetett mondatról beszélünk. Egy ilyen mondat elemzésekor ugyanazt tesszük, mint eddig: megkeressük a tagmondathatárokat, beszámozzuk a tagmondatokat, és megállapítjuk a tagmondatok közti viszonyokat

A többszörösen összetett mondatok nehezíthetik a megértést. Az összetett mondatok hasznosak, mert komplexebb gondolatokat is ki tudunk fejezni velük. Ez azonban hátrány is lehet, hiszen könnyedén túl bonyolíthatjuk a szöveg szerkezeteinket. Ha észrevesszük, hogy egy mondatban túl sok a kötőszó, vagy a vessző, akkor. A többszörösen összetett mondatok. kettőnél több tagmondatból állnak; a tagmondatok közötti viszony lehet alárendelő és/vagy mellérendelő. Példamondat. Béláról már folyt a víz,1| és a fogai között azt sziszegte, 2| hogy nem bírja tovább. 3| tárgyi mm. azt A mondat tehát: többszörösen összetett mondat , az első és a második alárendelt- tárgyi , a harmadik alárendelt hasonlítóhatározói. Ágrajza: 1. tagmondatot körrel jelöljük, mert főmondat, 2. tagmondat mellékmondat - jele négyzet T betűvel ( tárgy).

Többszörösen összetett mondatokban keveredhet az alá- és mellérendelő viszony. A közlés szempontjából a többszörösen összetett mondat is egyetlen mondategész, amely több mondategységre bomlik. Ezek a mondategységek tömbösödhetnek. Külön tömböt jelent minden főmondat a saját alárendelt mondataival Egyszerű mondat - összetett mondat. - az összetett mondat két tagmondatból áll. - a mondatszókat és a megszólításáokat külön tagmondatnak számítjuk. - a többszörösen összetett mondat kettőnél több mondategységből áll. - mondategység: egy állítmány - alany szószerkezet. - összetett mondat mondategysége = tagmondat - a többszörösen összetett mondat kettőnél több mondategységből áll - mondategész: minden mondat (egyszerű -> bonyolult) - mondategység: egy A-Á szószerkezet - összetett mondat mondategysége = tagmondat. Az összetett mondat fajtái (9. óra 10. 03.) - két fajtája van A mondatok felépítése és a szószerkezetek. A mondat fogalma és csoportosítása. Az összetett mondatok fajtái I. Tanulási célok. A cél, hogy felismerd az összetett mondatok típusait és tudd elemezni őket. A tanegység célja még, hogy meg tudd valósítani a helyes mondatszerkesztést a gyakorlatban. Narráció szövege A többszörösen összetett mondat elemzése Az egyszerű mondat A mondat fő részei A tárgy A határozók Ragos névszóval kifejezett határozók Az összetett mondat A többszörösen összetett mondat Folytatás és részletes tartalomjegyzék a feltöltött dokumentumban

I. Alárendelő összetett mondatok. A tagmondatok között alá-, fölérendeltségi viszony van. Az egyik tagmondat hiányzó mondatrészét fejti ki a másik tagmondat. Az egyik tagmondatról rá tudok kérdezni a másikra. II. Mellérendelő összetett mondatok. A tagmondatok egyenrangúak, közöttük tartalmi, logikai kapcsolat van A többszörösen összetett mondat ritka. Általában egy vagy több rövid mondat szerepel a fogalmazás élén bevezetésképpen. Ez sokszor egy megállapítás, az elvégzendő feladat azonosítása, témamegjelölés: Arról fogok írni, Azt kaptuk feladatul, Az volt a feladat, hog

A többszörösen összetett mondat használatát kerüljük. A többszörösen összetett mondat tagmondataiból csináljunk külön egyszerű mondatokat. Ha mégis alkalmazni kell a mondatot, akkor mellérendelő tagmondatokat használjunk. A mellérendelő mondat biztosítja a lineáris történetvezetést Többszörösen összetett mondat: kettőnél több tagmondatból áll Tagmondat: alany-állítmányi (predikatív) viszon Az összetett mondatok csoportosítása: 1. Alárendelő összetett mondat Jellemzői: - főmondatból és mellékmondatból áll - köztük alá-, fölérendeltségi viszony va - mellérendelt összetett mondat - többszörösen összetett mondat c) szervetlen, tagolatlan mondatok, ill. mondatszók Beszédünkben gyakran használunk mondat értékű szavakat, pl. érzelmek kifejezésére indulatszavakat, felkiáltásokat, megszólításokat. Ezeket nem lehet alanyi vagy állítmányi részre tagolni, ezek tagolatlan. A többszörösen összetett mondatok fajtái. A mondat nyelvi funkciója, felépítése, szerkezete, mondatfajták. Az összetett mondatok fajtái, a mellérendelő összetett mondatok fajtái (kapcsolatos mondat, fokozó mondat, ellentétes mondat, választó mondat, következtető mondat, magyaráz Mondatelemzés Összetett mondatok. - ppt letölteni A TÖBBSZÖRÖSEN ÖSSZETETT MONDAT - gyakorlófeladatok Nyelvtan, helyesírás, fogalmazás 8.osztály- munkafüzet.

A többszörösen összetett mondatokban keveredik az alárendelő és mellérendelő viszony. A többszörösen összetett mondat a közlés szempontjából, mindig egyetlen mondategész, amely több mondategységre bomlik. Ezek a mondategységek tömbösödhetnek. Külön tömböt jelent minden főmondat a maga alárendelt mondataival Írásjelek, párbeszéd, idézés I. Az összetett mondatok tagmondatai közötti írásjelek 1.) A vessző - Az összetett mondatok tagmondatait általában vesszővel választjuk el egymástól. - A tagmondatok határán a vesszőt mindig ki kell tenni, akár van kötőszó, aká A többszörösen összetett mondatok típusai Lehetséges válaszelem: ha jól ismerjük egymást, értjük egymás arckifejezését is, ahogy ismerjük egymás ízlését is. Bármely más kreatív válasz elfogadható. 1. Aszerint, hogy milyen tartalmi, nyelvtani viszony van a tagmondatok között. 2. Házi feladatnak alkalmas

A TÖBBSZÖRÖSEN ÖSSZETETT MONDAT - mintaelemzések

Az összetett mondat elemzése (Többszörösen összetett

A többszörösen összetett (több tagmondatból álló) mondatok ún. tömbökre tagolódhatnak. Egy mondattömbnek számítanak a tartalmilag szorosabban összetartozó tagmondatok. A mondattömböket pontosvesszővel tagoljuk A Mondatelemzési feladatok 1. a középiskolások, érettségizők és a felsőoktatásban tanulók számára készült, a nyelvi szintek közül a mondatokkal foglalkozik. A téma nagyon sokrétű, ezért az anyagot két részre bontottuk: az első füzetben a mondategységgel (egyszerű mondatok és az összetett vagy többszörösen összetett mondatok tagmondatai) kapcsolatos gyakorlatok. Az összetett és a többszörösen összetett mondat - Közép- és felsőfokú feladatok, gyakorlatok. Várható szállítási idő: 2-3 munkanap. A szerző további könyvei. Magyar nyelv - Szintek, síkok, hálózatok (B) 26%. 3 990 Ft. 2 951 Ft. újdonság. Nyelvművelő munkafüzet 1. (B) 26%. 990 Ft. 731 Ft Keszler Borbála 1994. A két kötőszó problémája a többszörösen összetett mondatokban. In: Faluvégi Katalin-Keszler Borbála-Laczkó Krisztina (szerk.): Magyar leíró nyelvtani segédkönyv. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 145-7. Keszler Borbála 1994. Az alárendelő összetett mondatok összefoglalása Többszörösen összetett mondat. Többszörösen összetett mondatok elemzése. 7.6. A mondat a szövegben A mondat és a szöveg. A mondat jelentése szövegkörnyezetben. A mondat denotatív és konnotatív jelentése. 7.7. Logikai és tartalmi viszonyok Nyelvi és nem nyelvi jelek szerepe a kijelentő, kérdő, óhajtó, felkiáltó és.

Összetett mondat írásjel — alárendelő összetettPPT - Alárendelő összetett mondatok II

Alárendelő összetett mondatok: a mondategységei, vagyis a tagmondatai között nyelvtani kapcsolat is van. Többszörösen összetett mondatokban keveredhet az alá- és mellérendelő viszony. A közlés szempontjából a többszörösen összetett mondat is egyetlen mondategész, amely több mondategységre bomlik. Ezek a mondategységek. Sajátos jelentéstartalmú mellékmondatok. kötőszó. típusa. példa. ha. feltételes. Akkor jövök el újra, ha lesz időm.. mint. hasonlító. Úgy nézett.

Stílusrétegek fajtái | a stílusrétegek és a társalgási stílusPPT - Szövegtan PowerPoint Presentation, free download

Többszörösen összetett mondatok - diakszogalanta

IV. A TÖBBSZÖRÖSEN ÖSSZETETT MONDATOK 21. A többszörösen összetett mondat.. 23 22. Többszörösen összetett mondatok alkotása.. 24 23. A többszörösen összetett mondatok tagmondatokra bontása.. 25 V. AZ IDÉZÉS 24 Vannak egyszerű mondatok és összetett mondatok. MONDAT EGYSZERŰ ÖSSZETETT Egyszerű mondatnak nevezzük azokat a mondatokat, amik egy tagmondatból állnak. Több fajtája létezik. a, Amikor csak alany és állítmány van a mondatban, akkor azt tőmondatnak hívjuk. Például: Kati főz Az alárendelő összetett mondat I. Jellemzői a) A tagmondatok nem egyenrangúak - főmondat hiányzik belőle egy mondatrész a hiányzó mondatrészt egy utalószó helyettesíti - mellékmondat a hiányzó mondatrészt fejti ki bővebben kötőszó kapcsolja a főmondathoz (ha nincs ott, akkor behelyettesíthető Az összetett mondatok I. Fajtái 1.) Mellérendelő mondat - kapcsolatos - Lehet többszörösen összetett mondat is - kettőnél több tagmondat található benne - Lehet tisztbalatonvilágos strand án mepatinás jelentése lt34 nyomtatvány lérendelő vagy alárendelő is a t5g mikor lesz öbbszörösenthor 3 teljes film magyarul.

Mozaik Kiadó - Nyelvtan munkafüzet 8

Többszörösen összetett mondatot tudna írni valaki

A mondatokkal kapcsolatos munkafüzeteknek a második kötetét vehetik kézbe a magyar nyelv és irodalomból emelt szintű érettségire, illetőleg a felsőfokú tanulmányokra készülő diákok. Az első füzetben az egyszerű mondatokat és az összetett mondatok tagmondatait vizsgáltuk, a másodikban az összetett és többszörösen összetett mondatok felépítése kerül sorra. Ha a két tagmondatú összetett mondat mellérendelő, akkor benne két főmondatnak nevezett mondat van: Vártalak, de nem jöttél. Ha két tagmondatnál több van egy mondatban, az többszörösen összetett mondat. Ebben lehet: egyetlen főmondat, ha az összetett mondat alárendelő: Mások is látták, hogy vártalak, de nem jöttél Régikönyvek, Gaál Edit - Mondatelemzési feladatok 2. - Az összetett és a többszörösen összetett mondat - Közép- és felsőfokú feladatok, gyakorlatok - A mondatokkal kapcsolatos munkafüzeteknek a második kötetét vehetik kézbe a magyar nyelv és irodalomból emelt szintű érettségire, illetőleg a felső..

Összetett és többszörösen összetett mondat Quiz - Quiziz

álló összetett mondat 42. A többszörösen összetett mondatok közül három tagmondatból áll 14, négyből, ötből és hatból 2, valamint itt is van egy hét tagmondatból álló mondat. Látjuk, hogy a narráció több összetett mondatot tartalmaz, mint a párbe-szédes részek (a mondatok 62,57%-a szemben a mondatok 51,22%-ával), é A többszörösen összetett mondat végére az utolsó főmondati szintű tagmondatnak megfelelő írásjelet tesszük. 4. A szabályzatban olvasottak alapján kérjünk példákat a különböző esetek bemutatására! Hívjuk fel a figyelmet az idézőjelek magyar szabályaira, a gondolatjelek, vesszők helyes használatára!. Alárendelő összetett mondatok végére olyan írásjelet kell tenni, amilyet a főmondat kíván. De a mellékmondatnak megfelelő írásjelet is alkalmazhatunk olyan alárendelő összetett mondat végén, amelynek főmondata csak mellékes tájékoztatásul, vagy a figyelem felkeltésére szolgál. (Kérdem, olyan nagy hibát követtem el?) 4 Összetett mondatok / 5. Mellérendelő összetett mondatok / 7. Alárendelő összetett mondatok / 11. Többszörösen összetett mondatok / 24. Vegyes ellenőrző kérdések és feladatok / 29. Megoldások / 37. Ajánlott irodalom / 4

Tudnátok nekem többszörösen összetett szavakat írni

Free library of english study presentation. Share and download educational presentations online A mondatok osztályozása szerkezetük szerint: 127: Az egyszerű és az összetett mondat határeseteinek típusai: 128: A mondatrészek alaki sajátosságai. Összefoglaló táblázat: 134: A határozói alárendelő összetett mondatok összefoglalása: 134: Az alárendelő összetett mondatok összefoglalása: 138: A többszörösen. 1. Tanulj tanulni! 4: 2. Mit tanultunk az elmúlt években? 6: Az összetett mondat: 16: 3. A mellérendelő összetett mondat: 16: 4. Az alárendelő összetett mondat I Többszörösen összetett mondatok. ähnliche App erstellen. Kopie dieser App erstellen neue leere App mit dieser Vorlage erstellen weitere Apps mit dieser Vorlage anzeigen. merken in Meine Apps QR-Code. Über diese App: Bewerten Sie diese App: (0) Eingestellt von: szemán lilla : Kategorie: Deutsch Az összetett mondat (érettségi tételek) Az összetett mondatok tagmondatai között lehet szerves és szervetlen a kapcsolat. Két tagolatlan tagmondat vagy egy tagolatlan és tagolt szerkezetű tagmondat között mindig szervetlen a kapcsolat. Két tagolt tagmondatot szerves viszony fűz egymáshoz: alárendelő vagy mellérendelő kapcsolat

PPT - Mellérendelő összetett szavak PowerPoint

A többszörösen összetett mondat - Anyanyelv felsősöknek 8

A TÖBBSZÖRÖSEN ÖSSZETETT MONDATOK A vajdasági Magyar Nemzeti Tanács és a Pannon RTV közreműködésével 2020-ban az általános és a középiskolák minden osztálya számára egy teljes évnyi tananyag kerül.. Az összetett mondat elemzése (Többszörösen összetett mondat) Az összetett mondat elemzése (Alárendelő összetett mondat, alanyi, tárgyas) Az összetett mondat elemzése (Alárendelő összetett mondat, állítmányi) Az összetett mondat elemzése (Alárendelő összetett mondat, határozói

Nyelvtan - Többszörösen összetett mondat - oktató tananyag

többszörösen összetett mondat németül, többszörösen összetett mondat jelentése németül, többszörösen összetett mondat német kiejtés. többszörösen összetett mondat kifejezés hozzáadása saját szótárhoz. Online magyar német szótá Az összetett mondatok. Határozói mellékmondatok. Jelzői mellékmondatok. Sajátos jelentéstartalmú mellék-mondatok. Mondatrend. Többszörösen összetett mondatok. Szóképzés. Ragok. Jelek. Toldalékok sorrendje. Megrendelem! Tanulj meg Te is helyesen írni! 8 éves kortól; 770 gyakorlófeladat; Témakörök

Milu a lovagok között

Összetett mondat - Wikipédi

oldalanként 8-10 mondat. bővített és összetett mondatok. nehezebb, hosszabb szavak. bonyolultabb történetszövés . 4. szint: oldalanként 15-20 mondat. több szöveg és kevesebb rajz. akár többszörösen összetett mondatok. akár idegen szavak is előfordulhatna 4. Írásjelek az összetett mondat végén a következõ összetett mondatok végére tedd ki a megfelelõ írásjelet! - Kértelek, hogy azonnal válaszolj a levelemre - Nem gondolod, hogy aggódom miattad - Meséld el, hogyan telt a nyarad - Ha nincs idõd írni, legalább táviratozz 4 5. Írásjelek az összetett mondatban Többszörösen összetett mondat: kettőnél több tagmondatból álló többszörösen összetett mondatokban lehet alárendelés és mellérendelés is. A főmondathoz vagy főmondatokhoz különféle képen kapcsolódhatnak az alárendelt mellékmondatok Többszörösen összetett vérvörös mondatok. 2012. szeptember 16., 16:32 Filed under: Kategória nélkül | Címkék: önsajnálat, fájdalom, halál, piros, saját magunk ellenségei vagyunk, szenvedés, tespedés, vér, vörös. Égnek az ajkaim. Centiméter vastag sóréteg marja. A lúg egészen a lelkemig hatol, minden szép gondolatot.

Kis magyar grammatika - 6

Többszörösen összetett mondatoknál természetesen előfordulhatnak vegyesen is az alá- és mellérendelő mondatok. Sőt, a tagmondatok között lehet hiányos vagy tagolatlan mondat is. ludimagiste A többszörösen összetett mondatok. Követelmények . A megszerzett ismeretek értékelési módja: A gyakorlati jegy az órán elvégzett feladatok minősége és a zárthelyi dolgozat eredménye alapján kerül megállapításra. Évközi tanulmányi követelmények: aktív órai munka

Többszörösen összetett mondatok megértése szövegkörnyezetben: - utaló- és kötőszók, - a központozás használata és értelmezése szóban és írásban; szövegértésben, szövegmondásban, szövegalkotásban. Összetett mondatok elemzése szerkezeti rajzzal. 1.4.7. Szókincs és frazeológia A szókincs változásának okai, Olyan többszörösen összetett mondat, amelyet a magasztos tartalom, a szenvedélyes érzések magasabb rendű kifejezési formájának tartottak. Van klasszikus változata, de a barokk típus is ismert, amelynek a bonyolult asszociációkat tükröző gondolatmenet a legfőbb jellemzője A többszörösen összetett mondatok - Kiegészítő tananyag 42. Az összetett mondatok helyesírása 43. Az idézés és a párbeszéd 44. Gyakorolj! 45. Összefoglalás - Az összetett mondat 46. Ellenőrizd a tudásodat! V. A NYELV VÁLTOZÁSA 47. A magyar nyelv eredete és típusa 48. A magyar nyelv szókészletének eredete 49.. A többszörösen összetett mondat a közlés szempontjából mindig egyetlen mondategész, amely több mondategységre bomlik. Mondat tartalma szerint: Kijelentő: megismerő tevékenység, a valóság ábrázolása, tájékoztatás. Kérdő: bizonytalan vagy hiányos valóságkép Az összetett mondat bonyolultabb valóságviszonyokat ábrázol, mint az egyszerű mondat, ezért egynél több egymáshoz kapcsolódó kisebb mondat, tagmondat található benne. Ha két tagmondatból áll, akkor összetett mondat a neve, ha kettőnél több tagmondatból áll, akkor többszörösen összetett mondat nak nevezzük