Home

Velem milyen névmás

Helyettesítő szófaj. Csak főnevet helyettesít: személyes névmás: én, te, ő...engem, téged, őt...nekem, neked..velem, veled stb.; birtokos névmás: enyém. A személyes névmás olyan névmás, amely a három nyelvtani személy valamelyikén keresztül embereket, állatokat vagy dolgokat jelöl. A mondatban általában ugyanazokat a funkciókat tölti be, amelyeket a főnév vagy a névszói szerkezet is betölthet. Harmadik személyben egy, a szövegkörnyezetében megjelenő főnévre vagy névszói szerkezetre utal: Kovácsékat nem hívjuk meg

Személyes névmás: Velem, hozzátok, ti, velünk, én, Mutató névmás: ezt, ennyi, olyan, az, abból, Kérdő névmás: mennyi?, kikkel?, Milyen?, hol?, mi. Milyen névmás? velem - Válaszok a kérdésre. Weboldalunk cookie-kat használhat, hogy megjegyezze a belépési adatokat, egyedi beállításokat, továbbá statisztikai célokra és hogy a személyes érdeklődéshez igazítsa hirdetéseit d) névmás velem, veled sétált A MÓDHATÁROZÓS SZINTAGMA Azt jelöli meg, hogy az alaptagban kifejezett cselekvés, történés, létezés milyen módon megy végbe

Névmás - Webkurzu

  1. denféle mondatrész szerepét betölthetik (kivéve az.
  2. A névmás . Fogalma. A névmás helyettesítő szófaj. Átveszik a helyettesített szó jelentését. Fajtái. 1.) Csak főneveket helyettesítő névmások. a) személyes névmás. b) birtokos névmás. c) visszaható névmás. d) kölcsönös névmás. 2.) Főnevet, melléknevet és számneveket helyettesítő névmások. a) kérdő névmás
  3. Play this game to review Other. Melyik nem személyes névmás? Preview this quiz on Quizizz. Melyik nem személyes névmás? Névmások. DRAFT. 6th - 8th grade. 0 times. Other. 0% average accuracy. 3 hours ago. egressy_kovacsa_56479. 0. Save. Edit. Edit. Névmások DRAFT. 3 hours ago. by egressy_kovacsa_56479. Played 0 times. 0. 6th - 8th.
  4. utes ago. aczapi_b_27421. 0. Save. Edit. Edit. NÉVMÁSOK DRAFT. 26

Személyes névmás - Wikipédi

Ezek milyen névmások? amennyi bármennyi tieitek rólad mindenki amilyen hány? valamilyenek ahhoz efféle magaddal ezt bárki ennyiért kitől? nekem egymással miénket magatokról valamennyi akihez semmilyen valakivel bármit veled. Figyelt kérdés. Azt is köszönöm, ha csak párra kapok választ, természetesen a válaszokért megy a. személyes névmás részesesete: mir-nekem (Dieses Haus gefällt mir.-Ez a ház tetszik nekem.) dir-neked. ihm-neki(hím) ihr-neki(nő) ihm-neki(semleges) uns-nekünk (Die Kuchen schmecken uns.-A sütemény ízlik nekünk.) euch-nektek. ihnen/Ihnen-nekik/önnek . mit-val,vel. mit mir-velem. mit dir-veled. mit ihm/ihr/ihm-vele. mit uns-velünk. Névmás - Ezek milyen névmások,SOS Ő Övék Maguknak Egymáshoz Az Hol? Senki Bármennyi Tiétek Úgy Hogyan Veled.. Ez a névmás felkiáltó is: Quels jolis bouquets il y a chez ce fleuriste ! 'Milyen szép csokrok vannak ebben a virágüzletben!' Lequel, laquelle, lesquels, lesquelles csak főnévi névmás. Összetett szó a határozott névelőből és a kérdő melléknévi névelőből. Ennek felel meg, de csak melyik jelentéssel Mutató névmás - Oldalamat azoknak ajánlom akik el szeretnék sajátítani a német nyelv alapjait. könnyen, egyszerűen,gyorsan. Tanulj velem könnyen németül

névmások - Csoportosít

A videó a névmások fogalmának tisztázását követően megismertet a csak főnevet helyettesítő névmásokkal: a személyes, a birtokos, a kölcsönös és a visszaható. A velem, utánam-félék viszont, mivel funkcionálisan a személyes névmások ragos és névutós alakjai, a személyes névmások között találhatók, határozószói személyes névmások elnevezéssel (a TNyt.-ban is így jártunk el). (4) Beszélek számnévi névmásról, bár én is úgy gondolom, hogy a számnév.

5.1.3.1. a személyes névmás ragos alakjainak a használata: 5.1.3.1.1. személyre vonatkoztatva: ugyanazokat a viszonyokat fejezik ki, mint a személyt jelölő főnév + viszonyrag kapcsolat (melyet mindig helyettesíthetnek Személynevek . Árpád-ház, Batthyány Lajos, Kossuth Lajos, Széchenyi István, Illyés Gyula, Weöres Sándor. Vörösmarty Mihály, Ady Endre, Kölcsey Feren A hagyományos grammatikában a határozatlan névmás terminus heterogén szóosztályt nevez meg. A magyar nyelv grammatikái megkülönböztetnek határozatlan névmásokat és általános névmásokat, bár megjegyzik, hogy mindkettőre jellemző a határozatlanság, és hogy egyes esetekben a kettő nehezen választható szét. Más nyelvek grammatikáiban együtt tárgyalják őket a. Mindegy szó jelentése: 1. Számára nem érdekes (a helyzet); olyan hozzáállás, hogy nem számít az adott helyzet vagy a jövő a személy szempontjából; nincs jelentősége annak, hogy így vagy úgy történik-e, illetve történt-e; egyre megy A spanyol személyes névmások esetei és használatuk. Spanyol nyelvtani sorozatunk első részében a három leggyakoribb múlt idő használatáról próbáltam áttekintő képet adni. A második rész témája is egy olyan terület, amely nem kevés gondot szokott okozni a nyelvtanulóknak: a személyes névmások ragozása és használata

A kérdő névmás. A beás nyelvben megkülönböztetünk főnévi, melléknévi és számnévi kérdő névmást. a) főnéviek. sjinyé? ki? kicsoda? Sjinyé vinyé dăpă noj? Ki jön mögöttünk? sjé? mi? micsoda? Sjé-j ku tyinyé? Mi van veled? káré? melyik? Káré kupil ăj á to? Melyik gyerek a tied? b) melléknéviek. sjé fel. A névmások szerepe: -A névmás helyettesítheti a mondat, tagmondat egy korábban előfordult, vagy később említendő szavát, szószerkezetét, de összefoglalhatja egy mondat vagy akár egy egész bekezdés tartalmát is. -Mondatrészi szerep: a névszókat, határozószókat mondatészi szerepükben is helyettesítik, ezért mindenféle mondatrész szerepét betölthetik (kivéve.

Video: Milyen névmás? (6478728

Névmás: Példa: Mit: Tegnap találkoztam a férfival mit beszéltél velem. A nő mit A feleségem köszöntött bennünket. Melyik, melyik: A barátja melyik a látogatásról beszéltünk. Csak egy ajtó volt, az melyik szélesre nyílunk. Mennyit / mennyit néhány kevés: Nem volt hajlandó mennyi emberrablói javasolták. Pénzt adott. azért névmás, határozószó, mutató és kötőszó Azért jött, hogy közölje velem a hírt. Ez azért van, erre azért van szükség, hogy Te kis kunyhó Miért bújtál a lombos fák mögé, Azért-e, hogy inséged födjed el

A Határozók - Elt

A melléknév meghatározása. A melléknév egy olyan kifejezés, amelyet a mondatunkban a főnév vagy névmás jelentésének magyarázata céljából használunk, vagyis a főnév módosítójaként működik, hogy jelezze az említett dolog minőségét, kifejezze annak mennyiségét, mértékét vagy kiemeljen valamit, amely a természetben ritka Velem: tegnap: 3. A névmás valódi névszókat (fő-, mellék- vagy számneveket) helyettesítő szófaj. A névmásoknak önmagukban nincs határozott jelentéstartalmuk, a beszédben válnak tartalmas szókká. Attól függően, hogy milyen szófajt helyettesítnek, megkülönböztetünk csak főnevet ún. egyirányú, és a fő.

A névmások - Nyelvtan kidolgozott érettségi tétel

Posts about Visszaható névmások written by Rákosi György. A Névmásblog 2015. augusztusi cikkét egy szavazás zárta. Ebben arról lehetett dönteni, mennyire tetszik vagy nem tetszik az olvasóknak a névmási birtokos melletti határozott névelő olyan mondatokban, mint A lányok felfedezték a maguk határait vagy A lányok felfedezték az egymás határait

A névmás. 23 A személyes és a birtokos névmások ragozása. 23 Visszaható és nyomósító névmás. 24 A kölcsönös névmás. 25 Kérdő névmások. 25 A vonatkozó névmás. 26 A határozatlan névmás. 27 Az ige. 30 Rendhagyó igék. 31 Az igeragozás. 31 Egyszerű igeidők: a to be és a to have ragozása. 31 Összetett igeidők. Milyen névmások ezek? (2 pont) 5. Bizonyítsa be, hogy a névmások tanult rendszere alapján az ott határozószói névmás, vagyis a névmások nemcsak főnevet, melléknevet és számnevet, hanem határozószót is helyettesíthetnek! (2 pont) 6. Válassza ki az igaz állításokat 7. a névmások. arany János toldijából idézünk. a nagyon széles körre terjed ő szó végül üressé válik, valósággal mindent jelenthet, tehát igazi je-lentéstartalma nincs is (Hadrovics 1992: 65). Így keletkezett például a TESz. szerint a maga vissza-ható névmás (< mag + birt. személyjel), vagy így válhatott névmási elemmé a csoda, csuda f őné A részes és tárgyas névmások kombinált használatakor a les névmás természetesen itt is se alakot vesz fel, tehát pl. *les lo digo = se lo digo 'megmondom nekik [azt]', vagy pl. ¡díselo! 'mondd meg nekik [azt]!'. Mint látható, ennek viszont az (lenne) a hátránya, hogy mivel a se jelenthet egyes és többes számot is, nem derülne ki belőle, hogy a.

Heni néni - atw.h

Vonatkozói mondatokban is van ilyen, ilyenkor a főmondatban van a szó, amire a mellékmondat a vonzattal együtt visszautal. Például: He is the person who you are looking for - Ő az a személy, akire vársz. Ilyenkor a who el is maradhat (a vonatkozó névmások használatának szabályai miatt): He is the person you are looking for Définitions de személyes névmás, synonymes, antonymes, dérivés de személyes névmás, dictionnaire analogique de személyes névmás (hongrois A személyes névmások A személyes névmás főnevek, tehát személyek, tárgyak, gondolati dolgok neve helyett áll. Kérdései: Ki?, Mi?, Kik?, Mik? EGYES..

mutató névmás ragozott alakjai Melyik? szórend, kötőszók - Zöldségesnél - Könyvesboltban - A cukrászdában - Riport egy amerikai magyarral - Mi változott? - Mi tilos Magyarországon? - Az utcán - A piacon: vásárlás, érdeklődés, tetszik, hiányzik, tilos, szabad: 78-91: Figyelt kérdés Ha tudja valaki a 8 közül bármelyiket léci írjon:) 1/8 anonim válasza: 100% félénken: határozószó indulnom: főnévi igenév velem: személyes névmás hajlandó: melléknév mindig: határozószó néhányszor: számnév tegnap: határozószó Nem vagyok mindegyikben 100%-ig biztos, de remélem jók. 2010. jún Mennyire más is ez a két mondat, annak ellenére, hogy ugyanazt jelenti. A magyarban van egy ige és egy főnév , az angolban pedig van egy személyes névmás, egy létige és egy melléknév . Az angol mondat szerkezetével kapcsolatban itt tudsz még olvasni, klikk ide Milyen hasonlóságot veszel észre a személyes, a birtokos és a visszaható névmás között? Kommunikációs ismeretek A visszaható névmás olykor hangsúlyt ad közleményeinknek (Mostanában olyan undoknak érzem magamat.) Megjegyzés: A kérdő névmások a mondat elején állnak. Bizonyos határozókra elöljárószó+kérdő névmással kérdezünk: ¿Hasta qué hora están abiertos los museos? - Hány óráig vannak nyitva a múzeumok? Az a elöljárószót általában egybeírjuk a dónde kérdőszóval: ¿Adónde vas

A névmás névszókat (főnév, melléknév, számnév) és határozószókat helyettesítő szófaj. A névmásoknak önmagukban nincs határozott jelentéstartalmuk, a beszédben válnak tartalmas szókká. A névmások csoportjai: Egyirányú névmások: csak főnevet helyettesítenek. Az egyirányú névmás lehet b) Fogalmazzátok meg, szerintetek milyen egy jó vezető! _____ _____ _____ _____ 13. Karikázzátok be a mondatokban előforduló névmásokat! Szeretném, ha te is velem jönnél a megbeszélésre. Téged senki sem hívott meg a klubdélutánra? Ne szerezz magadnak felesleges kellemetlenséget! A fiúk farkasszemet néztek egymással. Az. névmások egyetlen gy űjt ő cím alá kerülnek: Határozatlan és általános névmások (Indefinite and general pronouns), ahol a szerz ők által közölt információ alapján a bár- és az akár- hovatartozása nem válik egyértelm űvé

A T- és V-névmások megkülönböztetéséről jó összefoglalót közöl Brown és Gilman (1968). Állításuk szerint a T-V formák használata függ a beszélgetésben részt vevő felek hatalmi viszonyaitól és a közöttük lévő meghittségtől vagy attól, hogy mennyire szolidárisak egymással főnévi névmások: személyes: az én füzetem. visszaható: a magunk kenyere. kölcsönös: egymás példáin (tanulunk) melléknév (ritkán): az okosak kérdése. melléknévi igenév: az elnyomottak felszabadítása (főnévi értékben) egyéb névmás (főnévi értékben): a hogyan kérdése, mennyinek a fele stb . Heni néni - ATW. Könyv: Magyar nyelvkönyv külföldieknek - CD-vel - Hungarian for foreigners - Lakos Dorottya, Alice Choyke, Varjasi Tamás, Lehoczki István, Dr. Bencze Ildikó,..

Névmások Other Quiz - Quiziz

Vonatkozó névmások (Relative pronouns) Az angol vonatkozó névmások: who/whom, which, that, whose. A megfelelő vonatkozó névmás kiválasztása két dologtól függ: személyre vagy élettelen tárgyra vonatkoztatunk, és milyen szerepet tölt be a vonatkozó névmás a vonatkozói mellékmondatban (alanyi, tárgyas vagy birtokos) conmigo - velem su - az ő -(j)e, -(j)a (jelzői birtokos névmás) los hijos - gyermekek decir - mondani en este caso - ebben az esetben mayor - idős Me gusta mucho Roma. - Nagyon tetszik nekem Róma. el pastel - sütemény la diferencia - különbség veinte - húsz correcto - helyes el abogado - ügyvéd recordar. Magáért milyen névmás Jöjjön csak velem! Éppen lázító beszédet tart ellenem - ezzel teljes súlyát latbavetve, magával cipelt ; magáért beszél (illetőleg szégyen:nekik..)így a többiektől Aztán milyen alapon tiltja meg nekem vagy bárkinek valaki, hogy a Hírlap által felkínált tartalmas szórakozási lehetőségről. Lakos Dorottya - aki maga is évek óta tanít külföldieket magyarra - olyan nyelvkönyvet írt, amelyet egyénileg tanulók éppúgy kézbe vehetnek, mint kisebb csoportok. Az angol nyelvű nyelvtani, lexikai, szórendi és kiejtási magyarázatok a valódi kezdőket segítenek eligazodni a nylev rejtelmeiben. A helyes kiejtés. Nyelvtan - Névmások. Toldalékolhatósága: velem, tőled, melletted, rólunk, hozzátok. Ragokat és névutókat vehet föl, de a szó elején

3.) A személyes névmás határozóragos alakjai vele: velem íratja meg 4.) Határozószók valamivel, valakivel: valakivel elküldte bárkivel: bárkivel elküldené akárkivel: akárkivel nem küldené el 5.) Névmások ezzel, azzal: ezzel festette 6.) Kérdőszó Kivel? Mivel BESZÉLSZ VELEM, VAGY ÉN? NÉVMÁSOK, MINT ELÖLJÁRÓK TÁRGYAI - NYELVTAN - 2021. A főnevek nem változnak, függetlenül attól, hogy hol jelennek meg a mondatban. De a névmások változnak, a mondatban betöltött munkájuktól függően. És ha egy névmás feladata egy próba tárgya, akkor annak objektum névmásnak kell lennie A vonatkozó névmások (aki, ami, amely) használatáról 125 rájuk a legkorábbi magyar nyelvtanokban (Sylvester János, Szenczi Molnár Albert). Geleji Katona (1645, Magyar Grammatikátska) már említi a kérdést: Melly és ki e'nyiben kùlœmbœznek, hogy a' melly reſt, ſzemélytelen dolgot, s' a' ki pedig ſzemélyt jegyez.. 5+1 kifejezés, amit szinte mindenki rosszul ír és használ. Muszka Ágnes 2015. január 13. január 24th, 2016 838 hozzászólás. Összegyűjtöttünk néhány kifejezést, tipikus hibát, amivel szinte mindenhol lehet találkozni, olyan szavakat, amelyeket szinte mindenki rosszul ír. Elsősorban a helyesírásban jelentkező hibákról.

NÉVMÁSOK Other Quiz - Quiziz

Súgó: A kereső alapesetben a szótár teljes szövegében keres. A találatok húszasával lapozhatók a nyíl ikonokkal előre és hátra. A kuty kezdetű szócikkekhez pipálja ki a Csak címszóban opciót és ezt írja a keresőmezőbe (csillaggal a végén): kuty* (és nyomja meg az Enter-t vagy kattintson a nagyító ikonra). A más szócikkekre való hivatkozásokon (v. ö. és l a városból tegnap. 28. Írjon mondatokat, ahol az olvasni főnévi igenév alany, tárgy, határozó! (A megfelelő mondatrészek)29. Milyen mondatrész a főnévi igenév az alábbi mondatokban? (Mondatrészek)Fél a magasból lenézni. Igyekszik befejezni a feladatot. Hallom a verebeket csiripelni

Milyen névmás? Húzd a névmást a megfelelő csoportba

Ebből biztosan tudhatod, hogy a párod szakítani akar veled. Egyre többet posztolunk érzelmeinkről, kapcsolatainkról különböző internetes oldalakon. Nem is gondolnánk, de az, ahogy a közösségi médiában szerelmi életünkről megnyilvánulunk, már előrejelezhet egy lehetséges szakítást Sokak szemét szúrja az indokolatlan nagybetűhasználat pl. Húsvét, Karácsony, ezen belül a személyes névmások nagybetűvel írása pl. Veled, Önök. Az AkH. szerint az ünnepnapokat stb. nem javasolt nagybetűvel írni, míg levélben a fokozott tisztelet kifejezése érdekében használhatunk nagybetűt a megszólításoknál. 5 velem kifejezés angolul with me .) Hasonlóan fontos szabály, hogy szemé-lyes névmás csak alanyként állhat alany esetben, tehát például az Én vagyok az mondat angolul It is me. Most tekintsük át a birtokos névmás okat! my az én valami m your a te valami d / az ön valami je his az ı (férfi) valami j - személyes névmások egyeztetése (me -> him, us -> them stb) - határozók, mutató névmások egyeztetése - nem használunk idézőjelet - a mondat végéen nem felkiáltójel, hanem pont van . További példák: Never speak to me like that again! Soha többet ne beszélj így velem esemény történt velem. Ott mentem férjhez. A harmadik mondat az a bizonyos esemény szerkezete (legin-kább az az mutató névmás) a követ-kező mondatban kifejtett eseményre (mentem férjhez) utal. Tehát a szö-vegben kataforát alkalmaztunk, azaz előre utaltunk a szöveg egy későbbi adatára. A kataforák a szöveget sej

Névmások Személyes névmás Egyéb névmások én velem kivel? mivel? valakivel mindenkivel senkivel nem ezzel azzal te veled Ön Önnel ővele mi velünk ti veletek Önök Önökkel ők velük 8. Kivel? Egészítse ki! 1. Jól tudok.. dolgozni. (te) 2. Mindjárt jön Péter... megyek koncertre. (ő) 3 Sziasztok!Kollinger Szabolcs vagyok, 1991 május 13-án születtem, négy végtag hiányosan, így élem az életemet.Miért videózok? Állítólag erőt adok vele sokakna.. A névmások (a személyes névmások) A névmások valódi szófajokat helyettesítő szófajok. Vannak, amelyek csak főnevet helyettesítenek, s vannak, amelyek főnevet, melléknevet és számnevet is. A csak főnevet helyettesítők közé tartoznak a személyes névmások is Melyik - Melyik tetszik? Mi a - Mi történt veled tegnap? Most figyeljünk arra, hogy a válasz a példán keresztül válik a névmássá. Ki adta neked ezt? Jane adta. Megjegyezzük, hogy a névmás a kérdéses formában a kérdéses névmáson keresztül jelenik meg. A névmás is használható a mondat tárgyaként vagy tárgyaként

Akárki szófaja - Szófajkeres

Angol névmások gyakorlása 4 osztály. A személyes névmások: I, you, he, she, it, we, you, they.Egyes szám első személyét mindig nagybetűvel írjuk, de csak alanyesetben: I. Az angolban a személyes névmás második személyének (you) egyes és többes számú alakjai között nincs különbség A névmás A névmás helyettesítő szófaj. Átveszi a helyettesített szó jelentését. Fajtái 1.) Csak főneveket helyettesítő névmások a) személyes névmás b) birtokos névmás c) visszaható névmás d) kölcsönös névmás 2.) Főnevet, melléknevet és számneveket helyettesítő névmások e) kérdő névmás A neked és a velem névmások használatával Jézus személyes ígéretet tett ennek a haldokló bűnözőnek. Azért biztosíthatta erről a reménységről, mert tudta, hogy milyen irgalmas az Atyja (Zsolt 103:8). 6. Mit tanulhatunk abból, amit Jézus a bűnözőnek mondott? 6 Mit tanulhatunk abból, amit Jézus mondott

Névmás • minden. Példamondatok. I deserve everything. forgott velem a világ, minden összefolyt a szemem előtt. mindenben érdekelt, mindent ismer. to snug everything down • mindent rendbe hoz, mindent rendbe tesz, szép rendet csinál. has everything in his favour • minden mellette szól Az 'I' személyes névmás óangol korában még 'ic' volt (ejteni is 'ik'-nek kellett). Aztán a XII. század közepén rövidült, és eltűnt a 'c'. Tudod, ebben az időben még kézzel másolták a kódexeket, és az 1-es számot is i-nek írták (mint ahogy a 2-es szám az ii volt, stb.) Névmások típusai és ragozása II. 14.1. - tanszoba.hu. A melléknévi birtokos névmás ragozása A birtokos névmás ragozása megegyezik az ein, eine, ein , illetve a kein, keine, kein határozatlan névelők ragozásával. A birtokos névmás jelöli az utána álló főnév nemét, esetét és számát, így el ő tte sohasem á

A birtokos névmás 1.Tk. 76-77.o. Olvasd el! Másold le a füzetbe a táblázatokat és a felkiáltójeles szabályt! Tanuld meg a birtokos névmásokat és a szabályt! 2.Mf.102.o.1., 103.o.2. Küldeni még nem kell - Legyen szíves velem jönni! T/1-es felszólításnál a shall-t használjuk a question tag-ben: Let's go, shall we? - Ugye menjünk? - Egy kis gyakorlás. Exercise 1 Milyen utókérdés kerül a mondatok végére? 1. You work a lot, ? 2. You can swim, ? 3. Your father is working now, ? 4. This book is interesting, ? 5 L assan megjelenik LÉna legújabb magazinja, a 2019. májusi szám. Hogy könnyebb legyen kivárni ezt a napot, addig is olvass bele az áprilisi számba! Már bizonyára tudod, hogy ez az első olyan magazin, amelyik inkább férfias témákról szól, az eddig háttérbe szorított férfi olvasók kedvéért.. Az ingyenes bemutató szám tartalmazza a teljes tartalomjegyzéket, így el.

Tudom, hogy a nyelvben nem mindig kell logikát keresni, de talán mégis egy szakértő többet tud mondani arról, hogy milyen értelem vagy szándék rejtőzhet a kifejezés mögött. Először is: természetesen nemcsak mutató névmás lehet a kikér tárgya az idézett kifejezésben, hiszen lehet olyat is mondani, hogy kikérem magamnak. Melyik állításhelyes? a) A névmásokban előfordulój hangot mindig ly-nal írjuk. b) A névszókhoz nem kapcsolódhat kiemelő jel. c) A kérdő névmás lehet főnévi, melléknévi és számnévi A grammatikában a kérdő névmás olyan névmás, amely kiegészítendő kérdésben (nem eldöntendőben, amelyre igen vagy nem a felelet) azt helyettesíti, amiről a beszélő információt kér, és amit vár a válaszban. Vonatkozik általában élőre (személyre, egyéb élőlényre), élettelenre (tárgyra, anyagra, elvont fogalomra), ilyenek tulajdonságára vagy mennyiségére