Home

Szte pszichológia levelező

Felvételizők SZTE Pszichológiai Intéze

Az SZTE Pszichológiai Intézete a soron következő tanávben is indít mester szintű (MA) pszichológia képzést indít nappali és levelező tagozaton. Jelenleg az SZTE-n választható szakirányok: (1) kognitív és neuropszichológia, (2) klinikai és egészségpszichológia, (3) tanácsadás- és iskolapszichológia A pszichológia szak mindig nagyon népszerű volt, amióta csak képzés létezik. A pszichológus képzés során a hallgatók széles körű tájékozottságra tesznek szert az emberi természetre és viselkedésre vonatkozó ismeretanyagból, annak organikus-biológiai és kulturális történeti kérdéseiről Pszichológia. Törzsképzés. A Pszichológia alapszak célja, hogy széles körű betekintést nyújtson a pszichológia tudományának szerteágazó területeibe. A hallgatók amellett, hogy megismerkedhetnek a fejlődéslélektan a kognitív pszichológia a szociálpszichológia és a személyiséglélektan alapvető fogalmaival és elméleteivel, megismerkednek azok. SZTE-BTK pszichológia szakon levelező tagozaton havontahány alkalommal kell bejárni, illetve mely napokon? Egynap kb. hány óra van SZTE - ETR - Pszichológia DL [.PS01_L] (E) (levelező tagozat) képzési program tanrendje a 2008/2009 tavaszi félévre A képzési programhoz tartozó Tantervi táblázat. Javasolt legkorábban a(z) 4. évfolyamon (7. félévben) Javasolt legkorábban a(z) 2. évfolyamon (3. félévben) Javasolt legkorábban a(z) 3. évfolyamon (6. félévben

SZTE - ETR - Pszichológia BA_AL [PSI-B-AL] (C) (levelező tagozat) képzési program tanrendje a 2007/2008 tavaszi félévre. Félévhez nem kötött kurzusok; Javasolt legkorábban a(z) 1. évfolyamon (2. félévben) Javasolt legkorábban a(z) 2. évfolyamon (4. félévben pszichológia (magyar nyelven) 420: PTE-BTK A: N: A: pszichológia (magyar nyelven) 419: SZTE-BTK A: N: A: pszichológia 437: SZTE-BTK A: L: K: pszichológia 422: SZTE-BTK A: N: A Kognitív pszichológia szakirányon végzettek elhelyezkedhetnek bármely okleveles pszichológus számára meghirdetett állásban. Ugyanakkor a szakiránynak megfelelő elhelyezkedést várhatóan biztosítja, hogy jelenleg Szegeden és környékén egyetlen klinikai illetve kórházi osztályon sem dolgozik neuropszichológus, sőt pszichológus sem. Ugyanakkor hatalmas igény mutatkozik a pszichológusi szaktevékenység iránt, mivel az SZTE ÁOK klinikái alkotják az egész Dél.

Szegedi Tudományegyetem Pszichológia - SZT

SZTE Doktori Iskolák; Szellemi alkotások kezelése, portfólió; Szellemi alkotás bejelentő; Szerződésminták és szabályzatok; Interdiszciplináris Kiválósági Központ; SZTE Tudástérkép; SZTE Ipari kapcsolatok; Innovációs Hírek; Innovációs és K+F pályázati hírlevél; Technológia és tudástranszfer; Egyetemi élet. Hallgatói éle Kezdőoldal » Közoktatás, tanfolyamok » Magyar iskolák » Pszichológia szak levelező Illésné Pál Erzsébet, az SZTE Járványügyi Ellátó Központ főnővére interjúban osztotta meg tapasztalatait. Az SZTE SBO csapata is elfogadta a Jerusalema örömtánckihívást. Az SZTE Szent-Györgyi Albert Klinikai Központba (SZAKK) is megérkezett a Jerusalema örömtánc mozgalma. A Sürgősségi és Betegellátó Önálló Osztály (SBO) munkatársai a világszerte. SZTE főoldal, Neptun, CooSpace, Modulo, Észrevétel, Oldaltérkép, Telefonkönyv Pszichológia levelező véleményetv4 sorozatok k - Dokumentumok. Ezek után alapították meg a levelező képzést, melyet a felnőtt és gyermek klinikai szakképzés köveseedorf tett, a mentálhigiénés képzéssel a . A pszichológus olyan személy, aki egyetemen - nappali, esti, levnyikita mihalkov emunkásszálló csepelen lező.

API Szociálpedagógus-képző Tanszék -> dr

a pszichológia nappali tagozata (82 fő) és; levelezőn is több, mint százan (127 fő) kezdenek el tanulni, emellett a kommunikáció- és médiatudomány szakon is többen (90 fő) kezdenek. Az ETSZK idén 99 fővel növelte hallgatói létszámát, a két legnépszerűbb szak a gyógytornász (216 fő) és a dentálhigiénikus szak (65 fő) volt SZTE.PSI_L Pszichológia másoddiplomás levelező szak modul. PSID010 Pszichológia alaptantárgyak Felelős tanszék:balatonederics fekete kastély Pszfagyi nap 2017 inormand fenyő növekedése chológia Tanszék (BTK). Felelős oktató:Vajda Zsuzsanna dr. Teljesítendő: min. 56 kredit Alkalmazott Pedagógia ésPszichológia Tanszék. honlapján. Tanszékvezető: Fáyné dr. Dombi Alice tel.: 6340, 62/546-340. Oktatásszervező - Berta Renáta tel.: 6339, 62/546-339 Az itt közzétett adatok a 2015. szeptemberben induló felsőoktatási képzések hivatalos ponthatárai. A közölt adatok idézése, átvétele esetén az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Tanszék - SZTE JGYPK. Levelező tagozatos órarendek. Szociálpedagógia szakos levelező képzés órarendje (2016/2017. 2. félév) I. és II. évfolyam. Kollégiumi nevelőtanár MA levelező és nappali képzés órarendja (2016/2017. 2. félév

A képzés nappali és levelező tagozaton is indul. A Szegedi Tudományegyetemen folyó biológus képzés gyökerei több mint 75 évre nyúlnak vissza. A természettudományos képzésben mindig jelentős szerepet játszott a biológia, és olyan neves professzorok tanították a szakterület iránt érdeklődőket, mint a Nobel díjas. Szte pszichológia felvi. A szakirány szakmai orientáció és zárójelben specializáció címszóval szerepel majd a diplomában. A szakirányokról és a lehetőségekről is lehet bővebb információt szerezni a szakos tájékoztató alkalmával, ami szeptember 4.-én 16:00-tól lesz az SZTE BTK, Aud.Max. teremben Az SZTE Pszichológiai Intézete a soron következő tanévben is indít. SZTE-BTK: A másoddiplomás levelező képzés nappali tanterv szerint folyik, minden héten hétvégén. A jelentkezés feltétele 3 éves pedagógiai gyakorlat. (ELTE-n, DE-n, SZTE-n)) akkor pszichológia szakos középiskolai tanár leszel. Diplomához kapcsolódó egyéb követelmények

1 VIII. fejezet Az SZTE Pszichológiai Tanszékén / Intézetében végzett pszichológus szakos hallgatók névsora 2001 - 2009 1.1 2001/2002-es tanév II. félév -mind nappalis 1.2 2002/2003-es tanév II. félév -mind nappali Levelező. Mesterképzés/MA/MSc Tovább olvasom. Anglisztika alapszak 6 félév Bölcsészettudomány Nappali. Alapképzés/BA/BSc Pszichológia (magyar vagy angol nyelven) alapszak 6 félév Bölcsészettudomány Nappali. Levelező. A természettudományos tanárképzésnek a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Karán értékes hagyományai vannak. 1921 óta végeznek Szegeden fizika tanár szakos hallgatók, akikről szakmai, pedagógiai, módszertani szempontból egyaránt elismerő visszajelzést ad a szakmai környezet, a munkaerőpiac KRE-SZTE közös jogászképzés osztatlan képzés I. levelező 33. KRE-SZTE közös jogászképzés osztatlan képzés II. levelező Pszichológia alapképzés nappali 300 000 Ft 300 000 Ft 18. Pszichológia alapképzés levelező 300 000 Ft 300 000 Ft 19. Pszichológia (angol nyelven) - magyar állampolgárok.

pszichológia (Nappali) A motivációs levél és a szakmai önéletrajz nélkülözhetetlen a szóbeli vizsga értékeléséhez, amelyeket a szóbeli vizsgák előtt legalább 2 héttel a Pszichológia Intézet címére (SZTE, Pszichológiai Intézet, 6722 Szeged, Egyetem u. 2.) kell beküldeni A SZTE JGYPK Művelődéstudományi Intézet azokat a fiatalokat és tapasztalatokkal rendelkezőket várja, akik a pedagógia és a pszichológia alapszak, az emberi erőforrások alapszak, Andragógia MA nappali és levelező tagozaton . A képzés finanszírozása Angolul jelenleg a Károlin és Pécsett képződhetsz, levelező munkarendben pedig 2020-ban a Károli, (szóbeli vizsgák előtt legalább 2 héttel a Pszichológia Intézet címére (SZTE, Pszichológiai Intézet, 6722 Szeged, Egyetem u. 2.) kell beküldeni.) Az SZTE TTIK Informatikai Intézete a 2021/2022-es tanévben a következő rövid ciklusú informatikatanári mesterképzésekre fogad felvételizőket: A tanári mesterszak pedagógia-pszichológia moduljában a cél olyan tanárok nevelése akik: A rövid ciklusú mesterképzés képzések nappali és kizárólag levelező tagozaton. Levelező képzésben csak a matematikatanári szakirány indul. Szakirány választása nem kötelező, és az egyes mesterszakokra természetesen nem csak az azonos nevű szakirány elvégzése után kerülhetsz be. Tanári szakirányon a matematika mellett alapozó pedagógiai és pszichológiai tárgyakat tanulsz, illetve kurzusokat.

Szegedi Tudományegyetem Pszichológi

 1. A böngészést több kiinduló szempont szerint lehet elkezdeni (oktatók, szakok, képzési programok, tanszékek, ill. karok). A böngésző és a kereső többoszlopos eredménylistái általában a különböző oszlopok szerint átrendezhetők: ehhez a megfelelő oszlopnévre kell kattintania (egyszer az emelkedő, kétszer a csökkenő.
 2. imális kreditek száma 40 kredit az alábbi bontásban: pszichológia legalább 16 kredit, pedagógia legalább 12 kredit, szociológia legalább 12 kredit
 3. A féléves, nappali munkarendű képzés során a hallgatók korszerű andragógiai, pszichológiai , pedagógiai ezen belül elsősorban a felnőttek képzéséhez . Pszichológia Tanszék honlapján található leírásból, a felvételi tájékoztatóból, . BA ( nappali 4pont), és a pszichológia BA (4pont) szakok érték el
 4. t 120 éves, az agrár-felsőoktatás bő fél évszázados múltra tekint vissza. Az oktatási épületeket, kollégiumot, konditermet, éttermet magába foglaló kampusz a város központjában helyezkedik el

Pte pszichológia levelező teszt; Freemail kimenő levelező; Levelező; Levelező programok; A Nyelvtudományi Tanszék és a Pszichológia Intézet közös projektje Tervezett kutatásunk fókusza a szintaxis-alapú, a mondattani szerkezetekre érzékeny nyelvelsajátítás mögött rejlő kognitív mechanizmusok kérdése Gazdálkodási és menedzsment alapszak nappali és levelező tagozat választható specializációk: marketing; (SZTE), mivel a KLM alapszakra épülő HN-T mesterszak tanárképes szak. A képzés célja tanárok képzése, akik széles körű szaktudományos, pedagógiai, pszichológiai és általános műveltséggel, elméleti és. A pszichológus olyan személy, aki egyetemen - nappali, vagy levelező - pszichológia szakos diplomát szerzett osztatlan (2006 előtt) vagy osztott képzésben. Pszichológus karrier 2006/2007-es tanév óta a pszichológus képzettség eléréséhez 5 év szükséges * Debrecenben: Debreceni Egyetem, Pszichológiai Intézet Tel.: 51 512-900/2535 * Pécsett a Pécsi Tudományegyetem BTK, Pszichológiai Intézet Tel.: 72 501-516 * Szegeden: SZTE BTK, Pszichológiai Tanszék Tel.: 62 544-50

SZTE-BTK pszichológia szakon levelező tagozaton havonta

A rövid ciklusú tanárképzésben levelező munkarend szerint részt vevő hallgatók számára a pedagógiai-pszichológiai modul őszi/tavaszi óraeloszlását tartalmazó tájékoztató elérhető a Tanárképzés/Osztatlan képzés fül alatt A Klinikai szociális munka szakiránnyal bíró Szociális Munka mesterszak speciális élethelyzetben lévő egyénekkel, családokkal való együttműködésre készít fel. Az oktatott tantárgyak a konzultáció vezetés technikái és az addiktológiai, pszichiátriai problémák köré szerveződnek. A képzés felkészíti a hallgatót a tudományos kutatómunkára és a szociális. Ezen az oldalon az egyetem ETR tanulmányi rendszerében meghirdetett kurzusok közt kereshet és böngészhet. Az ETR-ből az adatok időszakosan kerülnek áttöltésre, ennek időpontját az Utolsó frissítés dátuma szövegnél ellenőrizheti.Fontos, hogy csak azok a képzések, szakok, oktatók stb. jelennek meg itt, amelyekhez (akikhez) az adott félévben már történt az ETR.

SZTE - ETR - Pszichológia DL [

A pszichológia szakos képzés 1996-ban indult meg, 2007 júliusában pedig önálló Pszichológiai Intézet jött létre a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán belül, amelyik 2008-ban költözött jelenlegi helyére, a BTK fő épületébe. A pszichológia szakos képzés kezdetekor az első három évfolyam 15 fővel indult hogy a tavalyinál sokkal több hallgatót vettek fel jogra (232), nemzetközi tanulmányokra (66), általános orvosi szakra (263). A bölcsészkaron a slágerszak továbbra is az anglisztika maradt, ahova 130 új hallgatót vettek fel és a pszichológia, amelynek nappali képzésén 82-en vágnak neki az egyetemnek Színteszt pszichológia. Az SZTE Pszichológiai Intézete a soron következő tanávben is indít mester szintű (MA) pszichológia képzést indít nappali és levelező tagozaton. Jelenleg az SZTE-n választható szakirányok: (1) kognitív és neuropszichológia, (2) klinikai és egészségpszichológia, (3) tanácsadás- és iskolapszichológia PSZICHOLÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK 09:57 (432), a pszichológia szak levelező munkarendjére 430, míg a nappali képzés államilag finanszírozott részére 419, az önköltségesre 420 pont kellett. Az osztatlan tanárszakokon a legmagasabb ponthatár 436 pont volt, nevezetesen az angol-orosz tanári szakpáron. Ha minden jól megy, 8 ezer új hallgatóval vághat neki az új tanévnek a SZTE. Hallgatói létszámát 147 fővel növelte a Szegedi Tudományegyetem, amely a központi felvételi eljárásban a csütörtöki pontszámok ismeretében 6051 új hallgatót vett fel. A számok akár szépnek is nevezhetőek, a valóság azonban némileg más.

Az állami finanszírozásban részt vevő gólyák átlagpontszáma a pszichológia alapszakon a legmagasabb (466), de kiemelkedően magas többek között a jogász osztatlan (458), a matematika (443) és a fizika (423), vagy éppen az angol nyelven induló alkalmazott közgazdaságtan (455) és a nemzetközi gazdálkodás (445) állami. SZTE, Pszichológiai Intézet DIPSZI Szeged. A szerep születése Az Nkt. 2011-es szövegében két helyen jelent meg az ÓIP tevékenység Virtuális kapcsolatháló kialakítása -levelező lista DIPSZI példa. Egyénileg az ÓIP kérhet szakmai szupervíziót-segítsége SZTE Pszichológiai Intéze . Keresés az SZTE Klebelsberg Könyvtár könyvei, folyóiratai és egyéb dokumentumai között. Keresés. aki egyetemen - nappali, esti, levelező vagy kiegészítő formában - pszichológia szakos diplomát szerzett, és a gyakorlatban, az oktatásban, a kutatásban e tudomány elveit és módszereit.

SZTE - ETR - Pszichológia BA_AL [PSI-B-AL] (C) (levelező

Felvi.hu ponthatáro

Szegedi Tudományegyetem Pszichológia MA - SZT

 1. KRE-SZTE közös jogászképzés osztatlan III. levelező 125 000 Ft 125 000 Ft 125 000 Ft Pszichológia alapképzés levelező 230 000 Ft 240 000 Ft 250 000 Ft 290 000 Ft 295 000 Ft 10. Szabad bölcsészet alapképzés nappali 160 000 Ft 165 000 Ft 170 000 Ft 175 000 F
 2. Az SZTE Pszichológiai Intézete a soron következő tanévben is indít mester szintű (MA) pszichológia képzést indít nappali és levelező tagozaton. Jelenleg az SZTE-n választható szakirányok: (1) kognitív és neuropszichológia, (2) klinikai és egészségpszichológia, (3) tanácsadás- és iskolapszichológia ; A SZTE az öt.
 3. A pszichológus olyan személy, aki egyetemen - nappali, esti, levelező vagy kiegészítő formában - pszichológia szakos diplomát szerzett, és a gyakorlatban, az oktatásban, a kutatásban e tudomány elveit és módszereit hivatásszerűen alkalmazza.A pszichiáterrel ellentétben nem orvos. Napjainkban sokan azonosítják a pszichológust azzal az emberrel, aki tanácsadással.
 4. Ezen kívül a BTK-n futó pszichológia képzésre is magas ponttal, 435-tel lehetett bejutni. Az ÁJTK jogász szakra 433 pont kellett, az általános orvos képzéshez pedig 414. A FOK-on a fogorvosképzésre 405 ponttal lehetett bekerülni. Ám 401 pontot kellett összeszedni a GTK-n megtalálható turizmus-vendéglátás szakhoz is, a.
 5. SZTE-GTK - a (3) lábjegyzetben az informatikai specializáció törlendő. SZTE-JTFK - az egészségtantanár (egyetemi) - gyógypedagógia (ANÁ) szakpáron csak biológia (K) vizsga választható (de nem kötelező). beszédalkalmassági (Alk), gyakorlati vizsga (GY) és biológia v. magyar nyelv és irodalom írásbeli (K v
 6. PTE BTK pszichológia szakosok, ismerkednétek? 2020 BGE BME Budapest Corvinus Debrecen Debreceni Egyetem Diploma Egyetem ELTE Érettségi Felsőoktatás Felvételi Gimnázium Informatika Iskola Kollégium Középiskola Levelező Neptun NKE Oktatás Orvosi Ponthatár Szak SZTE Tanár Tanulás Továbbtanulás Vizsga. Kezdőoldal ». Ma 2020
 7. Szte Jgypk Nemet Es Nemet Nemzetisegi Tanszek Home Facebook . Válogass több tízezer kedvezményes képzés közül. Angol orosz nyelv és kultúra tanára szeged levelező. Egyetemünkön 1993 és 2010 között folyt osztatlan rendszerű angoltanár képzés önálló szakként illetve szakpárban a bolognai rendszer azaz az osztott.

Szegedi Tudományegyetem Tanren

Pszichológia szak levelező? (10904022

Ismerje meg az új OKJ szakmáit, találja meg az Önnek ideális tanfolyamot országos képzéskeresőnkben Szakképzettség: Közép-Európa tanulmányok szakos bölcsész (Central European Studies Expert). Szakismertető: A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik megszerzett térspecifikus ismereteik birtokában képesek a közép-európai térséghez kapcsolódó külpolitikai, gazdasági elemzői, kutatói, képviseleti, kultúrák közötti közvetői, kultúrdiplomáciai és. A Doktori Iskola vezetője: Dr. Kemény Lajos az MTA levelező tagja Cognitive Processes to Understand Alcohol Use Disorder című doktori (PhD) értekezésének nyilvános vitájára, melyre 2019. október 16-án 14:00 órakor az MTA SZAB Székház 110-es számú termében (Szeged, Somogyi utca 7.) kerül sor Nevelés, személyiségfejlesztés SZTE BTK Neveléstudományi Intézet NTMA1, levelező (előadás) Kasik László Katona Nóra és Szitó Imre (1994): Az iskolai fegyelem pszichológiai kérdései. In: Csapó Benő, Cs

Szegedi Tudományegyete

Szegedi Tudományegyetem Mesterképzé

A programtervező informatikus az SZTE legnépszerűbb képzése. Szeged - Közel 15 ezren jelentkeztek idén a Szegedi Tudományegyetemre. A legtöbben programtervező informatikusok szeretnének lenni, a legkevesebben informatikatanárok. Idén is lesz az egyetemnek nyugdíjas gólyája, a 72 éves diák levelező képzésen szeretne. Szte jgypk óvodapedagógia mintatanterv API Óvodapedagógus-képző Tanszék -> Levelező óraren . 17OVP021 Óvodapedagógia 5 sz 2 8 A 3 gyj Dr. Kurucz Rózsa 17KÖZ010 17KÖZ025 17OVP035 Pedagógiai pszichológia és szociálpszichológia* 5 sz 2 8 A 3 gyj Dr. Györkő Enikő 17KÖZ011 17KÖZ002 17KÖZ046 komplex pedagógiai.

Pszichológia Levelező - Devrima

A pszichológus olyan személy, aki egyetemen - nappali, esti, levelező vagy kiegészítő formában - pszichológia szakos diplomát szerzett, és a gyakorlatban, az oktatásban, a kutatásban e tudomány elveit és módszereit hivatásszerűen alkalmazza. A pszichiáterrel ellentétben nem orvos. Napjainkban sokan azonosítják a pszichológust azzal az emberrel, aki tanácsadással. Kardos Lajos (született Kohn) (Rákospalota, 1899. december 14. - London, 1985. július 12.) magyar pszichológus, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja. Az érzékelés megismerésének a területén (konstancia jelenség) kiemelkedő tudományos eredményeket ért el

1988-1990 JATE levelező tagozat filozófia kiegészítő szak. 1990 filozófia kieg. szak diploma. 1992 Dr. Univ. fokozat megszerzése (régi magyar irodalom és irodalomelmélet tárgykörből) 2004 PhD fokozat megszerzése (Neolatin irodalom) 2005- SZTE BTK Irodalomtudományi Doktori Iskola Neolatin irodalom Alprogram (témafelelős Szegedi Tudományegyetem. Állam- és Jogtudományi Kar H-6720 Szeged, Tisza L. krt. 54. Központi telefonszám: +36-62-544-197 Központi fax: +36-62-544-20 A vizsgálat teljes egészében a SZTE Szenzomotoros Kutató Laboratóriumában zajlott. A felnőtt migrénes betegeket a Bács-Kiskun Megyei Kórházból, a gyermek páciensek az SZTE Gyermekgyógyászati Klinikájáról érkeztek. Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát A Szegedi Tudományegyetem (SZTE) az idei általános felvételi eljárásban 6051 hallgatót vett fel, 147-tel többet a tavalyinál. A 2021-es központi felvételi eljárás során hat kar tudta növelni elsős hallgatóinak számát, köztük az egészségtudományi és szociális képzési kar

A tanári előkészítő modul (BTM és BTML), valamint a tanári mesterszak pedagógiai-pszichológiai egységének (MTM és MTML) tervezett kurzusai nappali és levelező tagozaton a 2010/2011. tanév második félévében. A kurzusokat tömbösítve, egy-egy napon tartjuk A nevelés-oktatás tudományos alapjai SZTE BTK Neveléstudományi Intézet BTML021 (levelező) Kasik László 2012. október 6. 10.00-18.00 (BTK, Nev. tört. előadó) kasik@edpsy.u-szeged.h Annus Irén, egyetemi docens, SZTE BTK Antal Attila, jogász, tanársegéd ELTE ÁJK Antal Áron, PhD hallgató, BCE GTK Pszichológia és Sportpszichológia Tanszék Bódis Lajos, docens, BCE Bodó Balázs, egyetemi adjunktus, BME GTK Bodó Csanád, habilitált egyetemi docens, ELTE BTK MNYFI az MTA levelező tagja, egyetemi tanár. Mintegy 15 ezren jelentkeztek idén a Szegedi Tudományegyetemre. Első helyen 8033-an jelölték meg az intézményt - ez öt százalékkal több, mint tavaly, és magasabb az országos átlagnál. A három legnépszerűbb képzésnek idén a programtervező informatikus, a pszichológia, illetve a gazdálkodási és menedzsment szak bizonyult, de az orvos, jogász és óvodapedagógu Szte jgypk tanító. SZTE JGYPK Friss hírek.SZTE JGYPK Online Nyílt Nap 2020 - Tájékoztató videók szakjainkról. 2020. november 25. A kommunikáció színterei - Online konferencia a SZAB Állampolgári Kompetenciák Munkabizottsága és a Magyar és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék rendezésében SZTE JGYPK Új Nemzeti Kiválósági Program 2020/2021-es tanév ösztöndíjasainak.

Elsősorban a tanítóképző intézetben és a szegedi főiskolán tanított, de átoktatott az egyetem pszichológiai tanszékére is az 1960-as években, ahol általános lélektant, fejlődés- és neveléslélektant adott elő és iskolai lélektani gyakorlatokat vezetett. Pedagógiai, lélektani tárgyú tanulmányok szerzője SZTE: több mint hatezer hallgatót vettek fel. A pótfelvételi, a szakirányú képzések és a külföldi hallgatók folyamatban lévő felvételi eljárásának lezárása után idén is több mint 8000 új diák kezdheti meg tanulmányait szeptemberben a Szegedi Tudományegyetemen (SZTE) - írták Kitértek arra, hogy a legmagasabb pontszám az alapképzésen az angol nyelvű kommunikáció és médiatudomány szakhoz kellett (432), a pszichológia szak levelező munkarendjére 430, míg a nappali képzés államilag finanszírozott részére 419, az önköltségesre 420 pontra volt szüksé Médiatudomány szakirány 2015-től levelező tagozatra felvetteknek Médiatudomány szakirány 2016-tól felvetteknek Médiatudomány specializáció 2017-től felvettekne

Video: Az SZTE számokban: íme az idei felvételi adatok és tudnivaló