Home

Székely nemesi családok

Családtörténet Határok Nélkül Nemesi névmutató Megjegyzés: A név el őtti szám = ahol a Könyvben megtalálható a személy Aláhúzott szám = a családfa felvezetésének vége (ilyen esetben a családfa nem folytatható, vagy a folytatá Székely lustrajegyzékek és nemesi összeírások. 1635-1737. évek (törzsszáma: F 136 , filmtári helye: 1710-1712. dobozok). A felsorolt családtörténeti források kutatásához részletes szóbeli tájékoztatást a Filmtár, valamint a Filmkutató referensei adnak. Levéltári segédlete Emellett nemcsak egyre több nem székely származású nemesi család jelent meg a Székelyföldön, mint a holdalagiak vagy a Kamu- thyak, hanem általános gyakorlattá vált nem székely nemeseknek székely fő- tisztségek adományozása, elsősorban Udahelyszéken, valamint Marosszéken. Ezek közül a nemesek közül a legtöbben a.

Mixich és Milos család nemesi bizonyítványát jegyzőkönyvbe beiktatni rendelték. 1824 április 12., 1824. május 18. Mihalik József (Gömör vm.) 1829 június 1. Matyasovszky Imre k. k. ügyész (Udvari Decretum mellett) 1831 január 24 Székely nemesi karrierlehetőségek Bocskai István korában A Bocskai István tevékenységével és politikai befolyásával jellemezhető időszak1 Erdélyben a politikai elit nagymértékű átrendeződésének az időszaka volt. Családok tűntek el a politikai palettáról, mások pedig éppen ekkor kezdtek felemelkedni, h nemesi család jelent meg a Székely földön, mint a o ldala giak va gy a K amu- thyak, ha nem általá nos gya korlattá vált nem székely nemesek nek székely fő Könyv ára: 5690 Ft, Székely nemesi családok 1. háromszék vármegye nemesi családjai. abod - istván (hasonmás) - Pálmay József

Székely nemesi családok 2. Háromszék vármegye nemesi családjai Jakab - Zsögön, szerző: Pálmay József, Kategória: Erdély, Ár: 5 391 F Családja székely nemesi ág, amely az Udvarhely vármegyei Magyarzsákodot tekinti ősi helyének és az előnevük is a település nevéből származik. Édesapja ügyvéd volt, aki a közszolgálatban tevékenykedett. Az 1848-49-es szabadságharcban való részvétele miatt hosszú ideig nem folytathatta ügyvédi pályáját Nemesi évkönyv / Megjelent: (1935) Bukovinai székely családok / Megjelent: (2008) Nobilitas / Megjelent: (2005) Békésvármegyei nemes családok története / Szerző: Palatinus József Megjelent: (2012 nemesi rendekkel szemben élesen elkülönített felosztást idézhessen elő. A székely főrend, hasonlóan az erdélyi magyar főrendhez nem biztosított különleges jogokat. Ε főrendnek nem volt több joga nagyobb kiváltsága a többi nemesi rend hátrányára, ezért közöttük csak a rendi hovatartozás tett különbséget Nemesi családok. Magyarországon, történeti szemszögből nézve, megkülönböztetjük a honalapító nemességet a későbbi, középkori nemességtől. Az előbbi nemessége a származáson, születésen alapult, míg az utóbbi a földbirtok adományozásán. A székely nemesség három osztályra osztódott: a főnemesek (primores.

Székely nemesi családok: Háromszék vármegye nemes családjai, Abod-Istvań. József Pálmay. A Jókai-Nyomda-Részvény-Társulat, 2000 - 494 olda A székely nemesség az 1562-es felkelés után 42 A székely nemesség a 17. század elején 63 A székely nemesi társadalom Bethlen Gábor fejedelemsége alatt 79 Székely jobbágytartók Bethlen Gábor fejedelemsége idején 92 Székely nemesi családok birtokadományai illetve nemesítések Bethlen Gábo Bögözi nemesi családok és temetkezéseik. In. A Csíki Székely Múzeum évkönyve 10. 2015, 47-76 A székely vértanuk és a Marosvásárhelyi temető siremlékei. A széki gróf Teleki-nemzetség marosvásárhelyi levéltárában őrzött eredeti okiratokon levő cimeres-pecsétek betűsoros jegyzéke. kiadják ifj. Biás István, Pálmay József. Marosvásárhely, 1909; Székely Nemesi Családok. I-III. Sepsiszentgyörgy, 2000-200 Székely nemesi családok / Minden adat megjelenítése (MARC/Címkés) Tétel idézése; Küldés SMS-ben; Küldés e-mail-ben; Tétel exportálása. Exportálás ide: RefWorks; Exportálás ide: EndNoteWeb; Exportálás ide: EndNote; Hozzáadás a kedvencekhez; Székely nemesi családok / Elmentve itt

Genealógiai tájékoztató Magyar Nemzeti Levéltá

 1. Könyv: Székely nemesi családokbaconbe tekert krumpli 1. háromufós filmek szék vásárkány center rmegye . Könyv ára: 5690 Ft, Székely nemesi alkalmi hajak szalagavatóra családok 1. háromszék vára sóher mkifli sütés házilag egye nemesi családjai. abodspanyolország időjárás - istván (hasonmás) - Pálmay vámpírvadász József
 2. Eladó pálmay józsef - háromszék vármegye nemes családjai szÉkely nemesi csalÁdok szÁmozott! - (meghosszabbítva: 3069869624) - Vásárolj egyszerűen és biztonságosan, vagy hirdesd meg eladó termékeidet
 3. Darabanth | 346. Gyorsárverés | Pálmay József: Székely nemesi családok 2. Háromszék vármegye nemesi családjai Jakab - Zsögön. Sepsiszentgyörgy, 2000.
 4. Darabanth | 346. Gyorsárverés | Pálmay József: Székely nemesi családok 1. Háromszék vármegye nemesi családjai Abod - István. Sepsiszentgyörgy, 2000.
 5. Ablonczy.Régi adományos birtokos család a gömörmegyei Alsó-Szuháról. István átányi, Boldizsár czeglédi lakosok Gömörmegyétől 1754-ben nemesi bizonyitványt nyernek. (1754. év 62. sz.) Abrahám másk. Bagossy.Abiharmegyei Bagosról származik, innen maradt rajta a Bagossy név. 1747
 6. Székely nemesi családok Pálmay, József Székely nemesi családok × Close. Donate this book.

(PDF) Székely primorok, székely nemesek, székelyföldi

 1. SZÉKELY NEMESI CSALÁDOK PÁLMAY JÓZSEF MAROSTORDA VÁRMEGYE NEMES CSALÁDJAI HASONMÁS KIADÁS CHARTA KIADÓ SEPSISZENTGYÖRGY 2000. TARTALOM MAROSTORDA VÁRMEGYE NEMES CSALÁDJAI 5 A SZÉKELY VÉRTANUK ÉS A MAROSVÁSÁRHELYI TEMETŐ SÍREMLÉKEI Bevezetés . ..> III Az elhunytak névsora, azok sírhelyeinek megjelölésével
 2. Pálmay József: Székely Nemesi családok, 3 (Marostorda vármegye nemes családjai, 1904, ill. Pálmay többi marostordai vonatkozású dolgozata, hasonmás), [Délkeleti Intézet -] Charta Kiadó (fel. kiadó Kisgyörgy Tamás), szerk. és elősz. Boér Hunor, Sepsiszentgyörgy, 2001, 146+114=260 o.
 3. A zaláni Apor család egy ősrégi evangélikus vallású erdélyi nemesi família, amelynek közös eredete van a bárói/grófi altorjai Apor családdal.A zaláni Apor családnak a székely társadalmon belül primori rangja volt
 4. (családtörténet, címertan, genealógia, nemesség, nemesi család) SZERZŐI JOGOK Andrássy család: Ősrégi székely család, mely családi hagyományok szerint eredetét Andorástól, az Ásiaból kijött ős magyar vezérek egyikétől hozza le. Ezen Andorás 1000 évben Esztergomban sz

Az 1779 óta kihirdetett nemes családok

A család — ugy látszik — Szatmármegyé­ből származott át Ugocsamegyébe, körülbelül a XVII. század közepén, legalább 1687. már birtokos volt Fertősalmáson s a czímeres nemes családok között vannak felvéve Imre, Zsig­mond és András, 1699-ben Zsigmond és András, 1715. ugyancsak Zsigmond és András, 1724-ben. család négy tagjának perszonális forrásai alapján. A Kálnokiak, bár nem tartoztak a legjelent sebb és legismertebb székely nemesi családok közé, többször megjelentek Erdély történetének elbeszélésekor, részesei voltak az úgynevezett nagybet s történelem több eseményének

A székely nemesek címere - rendi különbség nélkül - szintén megállapítható, ha igazolják, hogy elődeik 1848-ban vagy ezelőtt nemesi címerrel éltek. A székely nemzet mindhárom rendjének tagjai ugyanis egyaránt használhattak címert, s nincsen nyoma annak, mintha valamelyik rend tagjainak a címerviselését bármikor is. Székely nemesi családok: Haromszeki nemesi családok. József Pálmay. Charta, 2000 - Nobility. 0 Reviews. From inside the book . What people are saying - Write a review. We haven't found any reviews in the usual places. Contents Magyar vagy székely nemesi rendi állással bíró család igazolt tagjainak előneve rendi különbség nélkül a következő elvek szerint nyer megállapítást: 1. Az 1848. évi vagy ezelőtti időből eredő használat alapján kell megállapítani annak a magyar nemesi rendi állással bíró folyamodónak az előnevét, akinek elődei a.

Video: Székely primorok, székely nemesek, székelyföldi nemese

Könyv: Székely nemesi családok 1

Könyv: Székely nemesi családok 2

 1. Székely nemesi családok 2. Háromszék vármegye nemesi családjai Jakab - Zsögön, szerző: Pálmay József, Kategória: Erdély, Ár: 73.85 RO
 2. Magyar Heraldikai és Genealogiai Társaság, 1888, Budapest; Pálmay József: Székely nemesi családok. Háromszék vármegye nemes családjai (Jakab-Zsögön). Charta Kiadó, Sepsiszentgyörgy, 2000. 4 A Szentkereszty család történetéből kiragadtuk azokat a személyeket, amelyek az árkos
 3. PDF | On Jan 1, 2006, Balogh Judit published Székely nemesi karrierlehetőségek Bocskai István korában | Find, read and cite all the research you need on ResearchGat

Nézzük, e szöveget hogyan idézi a helytörténész: A Gábor család Lemhényből rég kiszármazott székely nemesi család [kiemelés - K. Gy.]. 1510-ben Gábor András és Jakab a lemhényi templom javára adakoztak Az idézett szöveg első sora kibővült egy szóval. A székely család kifejezésbe bekerül a nemesi szó A Henter gyökeres székely nemesi család, amelynek nevével a XVI. század közepétől egyre gyakrabban találkozunk Erdély történetében. A családtörténeti kutatás szerint az Aporoktól. Könyvészeti szakkönyvek, papír- és könyvtörténet, könyvtártörténet, tipográfiai könyvek, nyomdászati szakkönyvek, bibliográfiai könyve Székely nemesi család sarja, orvos szülők gyereke volt Benedek István. 1948-ban született Székelyudvarhelyen, 1973-ban szerzett orvosi diplomát Marosvásárhelyen, 1979-től már az egyetem oktatója. Szakmai élete a marosvásárhelyi Szentgyörgy utcai 2-es belklinikához kötődött, itt kezdte el tevékenységét mint belgyógyász. Székely Mózes erdélyi fejedelem hatalomra kerülésének diplomáciai tanulságai és egy nagyvezíri előterjesztés (telhís) keletkezése* Szckcly Mózes erdélyi fejedelem rövid uralkodását nem méltatta túl nagy figyelemre a magyar történetírás. Magyarázható ez korával, amelyben az egyszerű, székely nemesi család

A nemesi családok tagjainak s rokonainak arcképeiből összeállított ősgalériák a XVII-XVIII. század óta szinte elengedhetetlen berendezési tárgyai voltak a magyar kastélyoknak s kúriáknak. E portrék nem csupán készíttetőik arcvonásait őrizték meg, hanem tanúskodnak megrendelőik reprezentációs igényeiről, művészi.

Történelmi családok lap - Megbízható válaszok profiktól

Székely nemesi családok 3. 15 340 Ft. Kosárba. Beszállítói készleten 61 pont 6 - 8 munkanap. Elérhetőségek +36 1 235 60 70 info@bookline.hu Bookline Bolt. Cégünk A Bookline-ról bővebben Karrier Média ajánlat Nyitott Könyv Program Könyvnagykereskedés Adatvédelem ÁSZF. Mit kínálun Máthé család I. Rákóczi Györgytől kapta 1632. 07. 18.-án címeres nemeslevelét (ennek magyar fordításával rendelkezem, eredeti latin nyelvű), ez a székely nemességnek csak elismerése volt, mivel ősi jogo e család az említett nemeslevél vétele előtt is már a székely nemesi jogokkal rendelkezett A háromszéki Márkusfalván (Kovászna megye) született, lófő-székely családból származott. Édesapja, Márkusfalvi Barabás János jobb módú nemes család sarja, édesanyja dálnoki Gaál Teréz volt. Barabás Miklós a magyar biedermeier (kispolgárias, békét és nyugalmat árasztó alkotásai, fő jellemzője a kisember.

A Benke-család története 2 El őszó Jelen irat megírásában két cél vezetett. Egyrészt annak az ősrégi, és az ember, mint egyén mivoltában mélyen gyökerez ő kérdésnek a megválaszolása, hogy kik voltak és hogyan élte Előnév, a nemesi családoknál a név elé illesztett megkülönböztető név. Általában a család birtokáról vagy lakhelyéről vették.Az előnevet a családok általában saját maguk választották. Néha az uralkodó kiváltságképp adományozta, általában a címerrel együtt vagy külön adományként székely szabadparaszti társadalom köztudatával, a mindennapi életet és magatartást oly nagy mértékben befolyásoló mentalitással, a szokásokkal és hiedelmekkel. Már ez a csaknem véletlenszerûen kiragadott néhány példa is jelzi, hogy az új for

Székely nemesi családok - eBiblioPhi

Gábor Áron feltételezett nemesi és egyben gyalogrendű státusát elemezve elvileg elképzelhető, hogy elődei nemesek, de elszegényednek, ezért 1764-ben, a székely határőrezredek felállítása idején nem a huszárok közé, hanem a gyalogezredbe sorolják őket Családtörténeti kutatásaim során meglepődve láttam, hogy az ősi székely primor Benkő család egyes ágai nem csak Székelyföldön, hanem a történelmi Magyar Királyság nemesi vármegyéiben is - ideértve a most Horvátországhoz tartozó Szlavóniát - nemesként megtalálhatók. Erre a tényre a magyarázatot

egy régi székely család - a Benkő család - történetének tükrében Bevezetés A családunkra vonatkozó információ, amit nagyapámtól, Benkő Edétől kaptam, mindössze szakvéleményt, a magyar nemesi családok kéziratos jegyzékének Benkő családra vonatkozó lapjait - kaptam, amelyek közt a kapcsolat bizonyára laza és. Petek a Székelyfölddel (Udvarhelyszékkel) közvetlenül szomszédos, Szé-kelyderzstől alig 5 km-rel DK-re fekvő, egykor Fehér megyei falu, így a Petki família neve egyértelműen arra utal, hogy a székely székelyföldi előkelők közé került nemesi család birtokközpontjának (és nyilván ősi udvarháza helyének) egy.

Székely nemesi családok: Haromszeki nemesi családok

Székely nemesi családok 4 kötet: Udvarhely vármegye nemes családjai [ Carte] = Udvarhely vármegye nemes családjai (tit. vol.) : Pótkötet , 2003 .- XX, 295 p. Bizonyos családok, például a nemesi családok, az ortodox zsidó kultúrához kötődő családok, a székely családok vagy az őseiket számon tartó tősgyökeres, többnyire egy adott város tehetősebb polgárságát alkotó családok akár 300-400 évre vagy még hosszabb időszakra visszamenőleg is ismerik családjuk történetét A millennium századában Erdélyben kihalt föúri családok s visszaemlékezés végső sarjai szereplésére. országgyűlésekre ép úgy meghívták a nagyobb nemesi családok fejét, mint akár a mágnásokét, együtt képezték a felső táblát. szentmártoni Szal.'f baratosi Szabó, Szalánczi, Székely, s.-szentiványi. Várfalva nemesi elınév, mely a család adományozott birtokára utal vagy a király által birtok nélkül adományozott elınév (nemes családok vannak elınév nélkül). Arisztokrata rangok magyar formáiban vannak bevezetve, pl. báró, gróf, stb.; nemes&báró, stb., azt jelenti, hogy a családnak nemes és arisztokrata.

Tagfelvétel. Egyesületünk tagja lehet bármely, a történelmi Magyarországon elismert nemesi család leszármazottja, aki nemesi származását férfiágon (apai egyenes ágon) hitelt érdemlően igazolja, valamint - ha az illető férfi - e személy házastársa Székely nemesi családok 2. Háromszék vármegye nemesi családjai Jakab - Zsögön, szerző: Pálmay József, Kategória: Erdély, Ár: 5 391 Ft | Negatívan véleményezte a székely autonómia

A Múzeum legszebb terme a Díszterem, amely egyedüliként őrzi a Nádasdy család ragyogását a XXI. sz elején is. A mennyezetképek 1653-ban készültek, s a megrendelő Nádasdy Ferenc országbíró nagyapjának - Nádasdy Ferencnek- győztes csatáit ábrázolják A kiegyezést követõ fél évszázad alatt a birtokos nemesi családok száma 14-15 ezerrõl 6-7 ezerre csökkent. A lesüllyedtek zöme köztisztviselõi pályára lépett, ahol a vékony felsõ réteg a hatalmi elithez kapcsolódott, de a többség a középosztály szerényebb módú alsóbb rétegeibe szorult székely család a saját költségén - tehát nemesi módra - katonáskodni volt köteles. Kétségtelen, hogy a libertas csak abban az esetben volt megvédhető a központi hatalommal szemben, ha a székelység összes-ségében eleget tett katonai hivatásának, és ezáltal fennmaradhatott a székely társadalom belső önigazgatása is

A család később két ágra, a nyéki s a benkepatonyai ágakra szakadt. Amannak őse Imre (1718.), akinek fiai: Márton és János két főágban terjesztették tovább a családot. A patonyi ágnak első ismert őse az 1770-iki nemesi vizsgálat, illetve összeirás jegyzőkönyve szerint Jakab volt, aki 1660. körül a csallóközi. BÁRÓK ÉS NEMESEK. Igaz ugyan, homezei katáng tea gy igen sok, bet365 sportfogadas a 13. század második felében vagy a 14. század elején feltűnő nemesi család eredetét nem ismerjük, ez idő szerint sem az erdélyi honfoglaló, sem a később bekerült nemzetségekkel nem mutacsüngő szobanövények thatók ki származmunkanélküli segély összege ávsco girl si kapcsolataik. A székely családok némelyikét (pl. Apor, Kálnoki, Béldi, Lázár, Mikó, Mikes) a 17. század második felében-végén már szintén ott említették a fontosabb erdélyi nemesi családok között, ennek ellenére ezek a családok valójában anyagi erejüket tekintve meg

Szolnok-Dobokavármegye monographiája

Székely nemesi családok 2

déken csupa régi, székely nagybirtokos - afféle két-háromszáz holdas, nemesi család lakik. A cseréppel fedett, kőoszlopos kapun nemesi kőcímer díszeleg, a kúriák ámbitusán fegyverek s falon lógó medvebőrök között, szalonkatoll-trófeákból kirakva, félévszázad évszámai. Az ebédlőt úgy építették, hogy tizenöt A magyar, erdélyi vagy székely nemesség nem szerezhető meg sem örökbefogadással, sem pedig pl. feleség, édesanya vagy nagyanya után egy nemesi család nevének a felvételével. Ilyen módon csak királyi beleegyezéssel lehetett egykoron nemességhez jutni, de tekintve, hogy jelenleg nincs királyunk, ez a lehetőség teljesen. Székely nemesi családok: Háromszék vármegye nemes családjai, Abod-Istvań József Pálmay A Jókai-Nyomda-Részvény-Társulat , 2000 - Nobility - 494 page

Hegedeös család - Wikipédi

A visszaszolgáltatásban érintett nemesi családok egyikének képviselője, Bánffy Farkas szerint az elrabolt vagyon visszaszerzését nemzetpolitikai kérdésként kell kezelni, hiszen a volt tulajdonosok mindig szerepet vállaltak és ezután is vállalnának a kultúra, egyház, az oktatás támogatásában. Éppen ezért minden jogi. Vedd meg a TeszVeszen egyszerűen, akár regisztráció nélkül: 6 000 FtPálmay József - Háromszék vármeg... - Helytörténet - Történelem - Köny Nemesi család találkozott Salgótarjánban . Kakuk Klaudia. Az alapítvány tevékenységei közé tartozik, hogy Jancsó Benedek - a híres székely tudós több miniszterelnök tanácsadója is volt - szellemi örökségét ápolják és emlékét megőrizzék. A tudós előtt tisztelegve egész Erdélyre kiterjedő Jancsó Benedek. A Gyertyánffy család örmény eredetű magyar nemesi család. Nemesi címét a kolozsvári Antal és testvérei: Lukács, Kristóf és Jónás szerezték 1795-ben. Antal, Lukács és Kristóf 1806-ban a Torontál vármegyei, egyenként több ezer holdat kitevő Bobda, Gyér és Tolvádia uradalmak birtokosai lettek, és felvették a bobdai előnevet

Kempelen Béla: Magyar nemes családok - Genus Balogh

Pálmay József: Székely nemesi családok 2

A fenti nemesi családok is Pozharskys, Mező, Pronchishchev, Protopopov, vastag, Uvarov. grófság . de a nevét nemesi származásúak - nem csak a fejedelmek.Szintén magas a címet és a Bíróság hatáskörének volt a gróf dinasztia.Ez a cím is tekinthető igen magas, és adott egy csomó hatalmat A tehetséges fiatalember Székely Bertalan és Lotz Károly tanítványa volt, majd Münchenben, Berlinben, Londonban és Budapesten tanult. A világ nagyvárosaiban rendezett nagy sikerű kiállításokat. 1907-ig Budapesten és Bécsben, majd Londonban élt. 1914-től angol állampolgár Székely Himnusz Kezdőlap » Papváry Elemérné Sziklay Szeréna. Papváry Elemérné Sziklay Szeréna Papp-Váry Elemérné, született Sziklay Szeréna, kát leány anyja, rági abaúji nemesi család sarja. Apja gömöri főispán volt, férje pedig honvéd ezredes. Háborús visszhangok címmel már korábban jelent meg a haza.

Halász-kastély - Kápolnásnyék

Hegedüs Sándor (közgazdász) - Wikipédi

az utolsó Székely-lány, Székely Irén élete vége felé, beszámíthatatlan állapotában semmisítette meg őket, vagy a hagyatéki leltározás közben, ill. az azt követő években, a háború alatt kallódtak el. A család Székely Imre nemesi családból született. A család nemesi származását több generációi Báró Altorjai Apor Vilmos 1892. február 29-én, Segesváron látta meg a napvilágot a torjai gyökerű, ősi székely nemesi Apor család sarjaként. Még hároméves sem volt, amikor apját, báró Altorjai Apor Gábort (1851-1898), Háromszék vármegye egykori főispánját államtitkárnak nevezték ki a királyi magyar. 2.1. A székely nemesség három rendje A primorok főemberek rendje . A szabad székelyeknek az Árpád-korban eleinte két osztálya volt, a lófők és a gyalogok. Később alakult ki a magyar főnemesi rendnek megfelelő székely primorok osztálya első említésük 1409-es, mely azonban sokáig átfedést mutatott a nemesi kiváltságok tekintetében a lófők rendjével

Címertani, családtörténeti, genealógiai, heraldikai

Hozzászólások: Székely nemesi családo

Székely nemesi családok: Háromszék vármegye nemes családjai, Abod-Istvań József Pálmay A Jókai-Nyomda-Részvény-Társulat , 2000 - 494 strán (strany A Siklósi nevű nemesi család lakta, míg 1387-ben Zsigmond király el nem kobozta tőlük. Onnantól egy évszázadon át a Garai család birtokolta. A vár fénykorát II. Garai Miklós nádor uralma idején élte, ő építtette át az erődítményt kényelmes gótikus várkastéllyá

Csaladtortenet lista: Névmutató SZEKELY 2011-April 033115: Örmény templom műemlék-házak *Gyilkos-tó* szállás 4 nap *Csíkszereda* Székely Múzeum Mikó vár *Csíksomlyó* templom és kolostor zarándokhely 033091: 1 18 Db szülei néhai K József néhai Székely Eszter lakik Db Homok u Berettyóújfalu házasság 1924 2011-February 032589: hogy egyedul meg tudom oldani a rejtelyt. Az 1845-ös nemesi összeírásban, Nemesnépen, Szentgyörgyvölgyön is már több Jakabffy család igazolja vissza nemességét. Kutatásom során találtam zalai gyökerekkel biró, e nevet viselőket USA-ban, Canadában, Ausztráliában, valamint Baranya, Csongrád, Pest, Somogy, Sopron, Vas és Veszprém megyében is A 1)0 s család székely csikmegyei család. Ambrus Lakatos András 1822. 32. 32 nobilit. alatt, Anderkó család 373/1844. kgy. jkv. alatt. And r ó család 763/1795. kgy. jkv. alatt. Andród Mihály Fehérgyarmat (investigatio) A n i c z á s család Szamosteleken 1803.13.51 nobilit. alatt. A n t a 1 család (Szabolcs megye) 1803.13.39. 1 Székely nemesi karrierlehetőségek Bocskai István korában A Bocskai István tevékenységével &e..